Skip to main content

Peter Gøtzsche: Vildledende forskning og markedsføring af et nytteløst kombinationspræparat til rygerlunger

Præparatet består af to komponenter og firmater bag produktet, GSK, har selv bevist, at kombinationen ikke er bedre end nogen af de to komponenter

Professor Peter C. Gøtzsche
Det Nordiske Cochrane Center, Rigshospitalet
E-mail: pcg@cochrane.dk

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

7. mar. 2014
3 min.

En helsidesannonce i Dagens Medicin oplyste, at Seretide (en kombination af salmeterol og fluticason) fra GlaxoSmithKline (GSK) reducerer faldet i lungefunktionen hos patienter med kronisk bronkitis [1]. Annoncen opfordrede lægerne til at give deres patienter med moderat (eller værre) kronisk bronkitis mere luft og et bedre liv med Seretide med det argument, at Seretide reducerer det årlige fald i lungefunktionen fra 55 ml per år til 39 ml per år (p < 0,05).

GSK har imidlertid selv bevist, at kombinationen ikke er bedre end nogen af de to komponenter [2].

I TORCH-forsøget randomiserede GSK 6.184 patienter til fire grupper: placebo, salmeterol, fluticason, og begge stoffer samtidig. Designet er faktorielt, og den korrekte analyse inde i artiklen viste, at steroidet ikke havde nogen effekt på det primære effektmål, dødeligheden (rate ratio 1,00, p = 0,99) [2]. Resuméet i New England Journal of Medicine fortalte imidlertid en ganske anden historie: "Hazard ratio for død i kombinationsterapigruppen sammenlignet med placebogruppen var 0.825 ... p = 0.052"). GSK fremlagde således en totalt misvisende analyse i resuméet, der kun omfattede halvdelen af patienterne, hvorved hele ideen og fordelen ved det faktorielle design spoleres. Da de fleste kun læser resuméer, får de fleste læger det indtryk, at kombinationen er nyttig.

I en post-hoc analyse viste GSK, at det årlige fald i FEV1 var 55 ml i placebogruppen, 42 ml i både salmeterol- og fluticasongruppen, og 39 ml i kombinationsgruppen [3]. Artiklen nævner, at forskellen på 3 ml (raske mennesker mister 30 ml om året!) mellem kombinationen og de enkelte behandlinger ikke er statistisk signifikant (p = hhv. 0,44 og 0,45). Men annoncen omtaler kun forskellem mellem kombinationsbehandlingen og placebo.

Post-hoc analysen har 10 forfattere. Tre er ansat i GSK, og de andre 7 er på GSKs lønningsliste, fx som advisory board medlemmer, undervisere eller konsulenter. Nogle ejede aktier og nogle havde modtaget forskningsmidler fra GSK. De to personer, som rent faktisk skrev artiklen - en person fra GSK og en professionel "medical writer", var derimod ikke forfattere, men blev takket for "teknisk support"! Ikke ligefrem et team af folk, man kunne forvente ville forlange, at den manglende virkning af kombinationen over de enkelte komponenter skulle oplyses til lægerne, hvilket den da heller ikke blev.

GSKs markedsføring virker. Stigningen i salget af astmamedicin skyldes, at patienter med kronisk bronkitis er blevet skiftet fra billige til dyre lægemidler [4]. Og i 2012 var salget af kombinationen Seretide fire gange større end det samlede salg af de to komponenter [5], selvom det koster dobbelt så meget som salmeterol.

Det, vi ser, er uhæderligt, akademisk korrupt [2] og skadeligt for patienterne, idet to stoffer skader mere end ét.

Læs GSKs svar her

Læs professor på OUH, Jørgen Vestbos svar her

Referencer

  1. LITTERATUR

  2. 1. SERETIDE reducerer faldet i lungefunktionen hos patienter med kronisk bronkitis. Annonce i Dagens Medicin 2013;3. maj:11-2.

  3. 2. Calverley PM, Anderson JA, Celli B, et al. Salmeterol and fluticasone propionate and survival in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med 2007;356:775–89.

  4. 3. Celli BR, Thomas NE, Anderson JA, et al. Effect of pharmacotherapy on rate of decline of lung function in chronic obstructive pulmonary disease: results from the TORCH study. Am J Respir Crit Care Med 2008;178:332-8.

  5. 4. Gesser K. Hvem bruger astmamedicin? København: Lægemiddelstyrelsen 2011;november.

  6. 5. Lægemiddelstatistik. http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Dataformidling/Medstat.aspx.