Skip to main content

Phantoms in the brain. Human nature and the architecture of the mind

Ramachandran VS, Blakeslee S.

2. nov. 2005
2 min.

Med forord af den store popularisator af psykotiske symptomer ved neurologiske sygdomme Oliver Sachs, har Ramachandran med hjælp af Blakeslee skrevet en bog om grænselandet mellem sjæl og legeme, eller rettere han har vist, at der ikke er nogen grænse.

Bogen beskriver levende og forståeligt fantomsmerter, og hvordan man kan behandle dem ud fra teorier om hjerneplasticitet og frigørelse af sekundære sensoriske områder, når hæmningen, i form af impulser fra en eksisterende ekstremitet, ophører.

Ramachandran beskriver, hvordan man med spejlkasser kan narre hjernen til at tro, at ekstremiteten findes, og ved træning kan slukke impulserne fra »arbejdsløse« sensoriske områder.

Elegant beskrives hjernens evne til at fylde huller, men undertiden med groteske følger. I dagligdagen når vi ikke hører hvad der bliver sagt, men hvad vi tror, der bliver sagt.

Han beskriver farverigt og korrekt Capgras syndrom (delusional misidentification) og beskriver bl.a. det limbiske systems funktion ud fra en hjerneskadet patient, der mente, at hans far blev repræsenteret af en kopi af denne.

Cotards syndrom (nihilistiske vrangforestillinger) forklares som en defekt i legemsopfattelsen. Det er svært for andre at forstå, at en depressiv patient mener, at han lugter af lig, at hans arme er døde, at det ikke er muligt at måle BT, fordi der ikke er blod i armene længere. Dette til trods for at der påvises BT og kan vises, at der kommer blod ved punktur.

Ramachandran beskriver psykoneurologiske undersøgelser, så man forstår de deraf følgende deduktioner, og illustrerer med sygehistorier af samme kvalitet og særegenhed som Oliver Sachs'.

Også Freud kommer ind. Ramachandran gennemgår hans forsvarsmekanismer ud fra sit arbejde med neglect- patienter, altså neurologi. Han finder, at Freud havde ret! Ifølge Ramachandran var han faktisk genial, men forsømte at kontrollere sine hypoteser med neurologiske undersøgelser.

Usædvanligt slutter bogen med en drøftelse af, hvad bevidstheden og selvet er. Hans forståelse er baseret i hans indiske opvækst med spiritualitet, samt hans vestlige viden om filosofi, Darvinisme, psykologi, neuroanatomi og -fysiologi.

Bogen giver plads til både Gud og mennesker, og erklærer som Paulus sjæl og legeme for uadskillelige. Han overbeviser om, at vi er krop og sjæl-udelelige, selv om specialerne har delt sig i neurologi og psykiatri. Og ånden? Ramachandran giver, som Paulus, plads for den også. I livet uadskilleligt fra sjæl og legeme.

DNA-berømte Francis Crick og Oliver Sachs anbefaler bogen på omslaget. Sans comparaison kan også jeg anbefale den. Den er som Sachs' bøger en nødvendighed for neurologer og psykiatere. Psykologer skal læse den, og studenter bør.

London: Fourth Estate, 1998. 328 sider.

Pris: 17.99 GBP.

Ole Bjørn Skausig