Skip to main content

Physical signs in dermatology

Lawrence CM, Cox NH: Lawrence CM, Cox NH

2. nov. 2005
2 min.

Second edition

Den næsten 400 sider lange bog ligger i form og indhold nærmere et billedatlas end en egentlig lærebog. Kapitelinddelingen i bogen tager udgangspunkt i morfologi. Der er således kapitler om sygdomme med vesikler og bullae, sygdomme med pigmentforstyrrelser, sygdomme med erytem og papler etc. Denne morfologiske indfaldsvinkel til faget afviger fra den mere sædvanlige mekanismeorienterede inddeling. Dette kan være udmærket for en trænet dermatolog, som kan jonglere mellem diagnoserne, mens det for en læge uden særlig dermatologisk baggrund kan blive lidt »barfodsagtigt« med denne indgang til specialet.

Bogens største styrke er det store antal meget flotte farvefotografier, som omfatter almindelige, men også ganske sjældne dermatologiske tilstande. Der er gode billeder af hudsygdomme, som man selv som dermatolog kun får lov at se få gange. Dette imponerende billedmateriale gør det til en stor fornøjelse at gennemlæse bogen. Herudover giver bogen i særlige fremhævede rubrikker en række »diagnostiske fif«, som, om end de er ganske usystematiske, dog er udmærkede.

På grund af det i særklasse flotte billedmateriale er bogen inspirerende læsning for alle læger med en klinisk interesse for dermatologi. Bogen erstatter imidlertid ikke de mere traditionelt opbyggede lærebøger, som i modsætning til denne bog giver en forståelse for sygdomsbaggrund og mekanismer.

London: Mosby, 2002. 396 sider. Pris: 49.95 GBP.

ISBN 0-7234-3184-1.

Tove Agner