Skip to main content

Piratkopiering truer de danske lærebogsforlag

Anvendelsen af ulovlige digitale lærebøger medfører markante tab for forlagene.

Foto: Colourbox

Af Johan Verner From-Pedersen, medicinstuderende og formand for bestyrelsen i FADL’s Forlag A/S, johan.pedersen@fadl.dk

29. apr. 2024
3 min.

Under vores lægeuddannelse og i hele vores karriere er adgang til opdateret og evidensbaseret dansk faglitteratur afgørende for at kunne tilbyde patienterne den bedst mulige behandling. Denne litteratur, skabt af eksperter inden for klinik, forskning og undervisning, formidles gennem talrige bidrag til både store og små studiebøger af danske forfattere inden for den medicinske og sundhedsfaglige verden. Desværre er danske lærebogsforlag, herunder FADL’s Forlag, nu truet af digitale piratkopier, som i stor stil deles blandt studerende landet over.

Men hvor stort et problem er piratkopiering egentlig? Anvendelsen af ulovlige digitale lærebøger er kommet snigende gennem den seneste årrække, og det er konsensus i branchen, at vi nu ser stigende konsekvens af problematikken: Forlag på tværs af branchen lider markante tab i deres salg af lærebøger. For eksempel er Gyldendals omsætning fra fysiske bøger og læremidler i uddannelsesforretningen faldet med 13% i 2023 sammenlignet med 2022. Der er for nuværende udsigt til, at salget på det brede lærebogsmarked falder yderligere i 2024 – FADL’s Forlag er ingen undtagelse her.

En undersøgelse gennemført af Epinion i 2023 dokumenterer, at halvdelen af de studerende, der anvender digitale studiebøger (85% af studerende på landets universiteter ifølge samme undersøgelse), har erhvervet mindst én digital studiebog ulovligt. Yderligere viste undersøgelsen, at omkring hver fjerde studerende, der benytter digitale studiebøger, har anskaffet mere end halvdelen af deres digitale studiebøger på ulovlig vis. Mest foruroligende, for mig at se, er dog, at 70% af mine medstuderende på tværs af studieretninger mener, at det er acceptabelt at dele ulovlige studiebøger. 

Hvad er konsekvensen, hvis tendensen fortsætter? Den manglende betaling for studiebøger kan risikere at resultere i mindre motivation til at bidrage til bøgerne fra forfatterne samt resultere i et mærkbart tab af omsætning i bogsalget. Dette vil ultimativt forringe forlagenes økonomi og mulighed for at produktudvikle og levere nye udgivelser. Man kunne eksempelvis forestille sig, at vigtige udgivelser ikke bliver opdateret, fordi det ikke kan betale sig for forlagene.

Alt dette vil i sidste ende påvirke både studerende, størstedelen af læger og bidragsyderne til udgivelserne, hvoraf mange er læsere af dette tidsskrift.

Jeg mener derfor, at der er behov for en kulturændring. Jeg ved selv, at de økonomiske kår for en universitetsstuderende kan være trange som resultat af generelle prisstigninger, udfordrende boligmarked, især i de større studiebyer, samt de nylige forringelser på SU-området. Jeg forstår derfor godt, hvorfor flere af mine medstuderende føler sig fristet til at dele og downloade ulovlige piratkopier af lærebøger. Det er bare ikke langtidsholdbart (eller lovligt).

- Og der findes altså billige alternativer til den trykte lærebog. Flere danske lærebogsforlag gør en stor indsats for at gøre deres udgivelser så tilgængelige som muligt gennem streamingtjenester og e- og i-bogstjenester, hvor udgivelserne er væsentligt billigere end de fysiske bøger.

Jeg vil derfor opfordre alle – studerende, undervisere, forskere og klinikere – til at støtte op om den lovlige erhvervelse af lærebøger, både fysisk og digitalt, og til at opfostre en kultur, hvor det på ingen måde er acceptabelt at dele lærebøger ulovligt. Hvis alle medvirker til at sikre, at forfattere og forlag kompenseres retfærdigt for deres indsats, kan vi se ind i en fremtid, hvor der fortsat er et bredt udvalg af dansksprogede medicinske lærebøger fra flere konkurrerende forlag, der holdes kyndigt opdateret af dygtige forfattere og redaktører.

FADL’s Forlag har (med hjælp fra dygtige fagfolk) leveret danske studiebøger til lægeuddannelsen i snart 62 år. Det er vores, såvel som andre danske lærebogsforlags, ambition at fortsætte på denne kurs i mange år fremover – men det kræver bred opbakning til den lovligt erhvervede lærebog, og at alle tager afstand til den ulovlige.