Skip to main content

Plasmakoncentrationsmålinger af lamotrigin

Overlæge Kaj Normann Seidelin, Neurologisk Afdeling, Sygehus Sønderjylland. E-mail: kase@sbs.sja.dk

10. aug. 2007
2 min.

I Ugeskrift for Læger beskriver Buck et al en analyse af plasmakoncentrationsmålinger af lamotrigin før og efter patentudløb for det originale produkt Lamictal [1].

Resultatet af undersøgelsen er i virkeligheden et stærkt indicium for manglende anfaldskontrol.

Man kan jo fortolke resultater på mange måder, men fortolkningen af resultaterne, som det fremgår af artiklen, forstår jeg godt nok ikke. Resultatet var jo, at plasmakoncentrationerne før og efter patentudløb hos patienter, der kun blev behandlet med originalpræparatet, forblev uændrede, hvorimod patienter, der skiftede fra original til generika, fik højere koncentrationer [1].

Forbruget af lamotrigin og plasmakoncentration er steget efter patentudløbet. Dette gælder igen kun den gruppe, der skiftede fra originalpræparat til generika [1].

Der findes ingen undersøgelse med løbende registrering af antallet af anfald og bivirkninger, hvor man sammenligner generisk og original Lamictal. Det nærmeste man kommer, er netop undersøgelser som denne, og f.eks. en nyligt publiceret undersøgelse fra Ontario, Canada, hvor man har fulgt udskrivningen af Lamictal og generika [2].

For det første er det påfaldende, så mange (12%), der vender tilbage til originalpræparatet Lamictal, sammenlignet med patienter på non-AED-behandling såsom kolesterolsænkende midler (1-2%). For det andet forøges dosis for de patienter, der forbliver på kopiproduktet [2].

Konklusionen var, som man mildt udtrykte det, at det indicerer øget toksicitet og tab af anfaldskontrol associeret med brug af generika [2].

Referencer

  1. Buck TC, Schmedes A, Brandslund I. Giver generika af lamotrigin anledning til større svingninger i plasmakoncentrationen? Ugeskr Læger 2007;169:2013-5.
  2. Andermann F, Duh MS, Gosselin A et al. Compulsory generic switching of antiepileptic drugs: high switchback rates to branded compounds compared with other drug classes. Epilepsia 2007;48:464-9.