Skip to main content

Poisoning and drug overdose

Olson KR, ed.

2. nov. 2005
3 min.

Det kan være svært at vælge i skoven af små opslagsbøger med behandlingsmanualer - men må man kun vælge én bog om at vurdere og behandle akut forgiftede patienter, så vælg denne. Det er en bogudgave af manualerne fra det Californiske giftinformationssystem, og her er alt, hvad man behøver for at kunne vurdere og behandle de mest almindelige forgiftninger.

Bogen indledes med et stort rutediagram, der først handler om den generelle behandling af den forgiftede patient. Herefter følger en nøgle, der ud fra symptomer fra organsystemerne henviser til uddybende beskrivelser af emnerne med fx diagnoser eller behandlingsforslag.

I andet afsnit beskrives 150 læge-/rusmiddelforgiftninger. Hvert opslag (1-2 maksimalt 3 sider) starter med et kort resumé af indikationsområdet for hvert stof, hvorefter den toksiske mekanisme, den toksiske dosis, den klinisk præsentation, diagnostik og til sidst behandlingen beskrives. Efter få øjeblikkes læsning har man solidt indtryk af forgiftningens farlighed, og hvad der skal gøres ved patienten inkl. hvor lang tid patienterne bør observeres, før de sikkert kan sendes hjem. For store stofgrupper, hvor der ofte er sparsom viden om mange præparater, skærer forfatterne igennem og definerer, hvor mange gange dagsdosis skal overskrides, før patienten skal betragtes som forgiftet. Dette er en stor hjælp i hverdagen. Afsnittet afsluttes med en lækkerbisken for aficionados - en stor tabel med en karakteristik af hvert lægemiddel, hvor man kan se hvor hurtigt symptomerne indtræder, hvornår de topper, og hvor lang tid de varer. Ud fra fordelingsvolumnet og proteinbindingsgraden, som også er opført, kan man så vurdere om stoffet evt. kan fjernes med dialyse.

Virkemåden, indikationen og doseringen af mere end 50 antidoter beskrives kort og klart i fjerde kapitel, og i femte kapitel gennemgås forgiftninger med tekniske gifte, bær, svampe etc. på samme klare måde som lægemidlerne.

Bogen har to ulemper: 1. Der anvendes amerikanske enheder til koncentrationer og doseringsforslag og amerikanske generiske navne. 2. Den er trykt på tyndt papir, der hurtigt slides. Begge dele er dog værd at tage med. Den modulære opbygning af bogen sikrer, at afsnittene er overskuelige og at repetition undgås. I det daglige arbejde starter stort set alle opslag i andet eller femte afsnit, og afhængigt af behov suppleres med yderligere oplysninger og forslag til behandling i første og/eller tredje afsnit.

Bogen er et fund for alle læger, der ser forgiftede patienter. Da den er et par cm for bred og tyk til at være i kitlen, bør den i stedet stå i alle skadestuer, vagtlægekonsultationer og akutte modtageafsnit. Den erstatter ikke større toksikologibøger eller råd fra Giftinformationen, som stadig bør konsulteres ved alvorlige forgiftninger, eller hvis patienten har usædvanlige symptomer. Men bogen gør det muligt at vurdere og starte korrekt behandlingen af de hyppigst forekommende forgiftninger, hvilket giver tid til at foretage yderligere opslag eller at søge råd andet steds.

Stamford: Appleton Lange, 1999.

612 sider. Pris: 600 kr.

ISBN 0-8385-0260-1

Lennart Friis-Hansen