Skip to main content

Politisering i Ugeskriftet

Overlæge Jon Eriksen, Anæstesiologisk Afdeling, Holstebro Sygehus. E-mail: jone@post.tdcadsl.dk

25. apr. 2008
1 min.

I den senere tid er der sket en åbenlys politisering af Uge-skriftet, både i lederspalten, på debatsiderne og i de viden-skabelige indlæg.

Derfor beder jeg redaktionen om, at efterskriften »Interessekonflikter« for eftertiden ikke alene omhandler forfatternes økonomiske forhold til for eksempel medicinalindustrien men også politiske bindinger såvel som deres eventuelle medlemskab af mere end menig karakter i interesseorganisationer både af humanitær og politisk art.

Det kan også diskuteres, om højere rangerende medlemskaber af ngo'er bør opgives.

Objektiviteten og neutraliteten af indlæg i Ugeskrift for Læger kan i lige så høj grad være afhængig af disse forhold, som hvis man har ladet sig bespise af eller rejst med tilskud fra medicinalindustrien.

Det er ikke ment som et oplæg til, at angivelse af »interessekonflikter« skal være en parodi, men som en opfordring til, at alle relevante bindinger synliggøres.