Skip to main content

Postdural hovedpine?

Overlæge Michael Kosteljanetz, Neurokirurgisk Afdeling NK 2092, Rigshospitalet. E-mail: michael.kosteljanetz@rh.regionh.dk

14. dec. 2007
2 min.

Jeg tvivler på, at Ugeskriftets redaktion er uenig med mig, når jeg hævder, at Ugeskrift for Læger har en forpligtelse til at sørge for, at sproget i Ugeskriftet i al fald tilnærmelsesvist er korrekt dansk. I Ugeskriftet fra 5. november [1] har en artikel titlen »Postdural hovedpine gennem fire år«, hvilket må siges at være en meningsløs titel. Dura er som bekendt en af hjernehinderne, og det, der omtales i artiklen, er den hovedpine, der opstår ved punktur af dura eller for at være helt korrekt arachnoidea, da cerebrospinalvæsken, som formodes at sive ud, befinder sig i subaraknoidalrummet. Det fremgår da også af referencerne, at det er hovedpine efter punktur af hjernehinden, der tænkes på. Hvorfor i alverden det er kommet til at hedde »postdural punktur«, er et mysterium. Post betyder jo efter, og det er jo efter punktur og ikke efter dura, hvilket er meningsløst. Jeg tænkte på, om forfatterne i de oprindelige beskrivelser måske har ment »postural«, hvilket betyder noget i retning af stillingsbetinget og så ved en fejltagelse har udskiftet t'et med et d.

Blot for at illustrere det sproglige niveau vil jeg nævne et par eksempler fra en anden artikel om den døende patient [2], hvor der på side 3769 står »... følgende tegn kan som regel iagttages ... tiltagende sengeleje». Ja, bestemt et velkendt tegn! Og længere nede på samme side »Den døende patient med en prognose på en uge«. Prognose for hvad?

Referencer

  1. Bærentzen FØ, Mathiesen O. Postdural hovedpine gennem fire år. Ugeskr Læger 2007;45:3873-4.
  2. Østergaard I, Ottesen SS, Damkier A. Den døende patient. Ugeskr Læger 2007;44:3768-71.