Skip to main content

Ugeskriftet har over en årrække skåret ned på spaltepladsen. Man har reduceret i antallet af numre, der udgives i en årgang og for nylig kraftigt begrænset spaltepladsen til kasuistikker. Begrundelsen er økonomi og prioritering. Uanset at kasuistikker ikke rangerer højt på evidensranglisten, har de ikke desto mindre ofte været interessant læsning, foruden at de har været en mulighed for medicinstuderende og yngre læger til at forsøge sig i det små med videnskabelig publikation.

Det undrer mig derfor, at der i denne årgangs nummer 35 er anvendt ikke mindre end syv en halv sides plads på brødrene Lidegaards politiske indlæg om klimaets tilstand. Hverken statusartiklen [1] eller kronikken [2] berører emner af sundhedsvidenskabelig relevans. Læg dertil, at de to indlæg ikke overholder omfangsgrænserne på 9.000 tegn (eksklusive mellemrum og bokse), men overskrider disse med henholdsvis 12% og 28% (indregnes den omfangsrige tekst placeret i bokse i kronikken er overskridelsen på 57%). Dette i modsætning til sekundærpublikationen i samme nummer [3], hvor man kun anvender 85% af den tilladte plads og ikke desto mindre formår at være uendeligt mere relevant.

Det undrer mig, hvilke overvejelser der har ført til redaktionens beslutning om denne anvendelse af den dyrebare og i stor udstrækning kontingentbetalte spalteplads, og jeg vil derfor gerne bede om redaktionens svar på følgende:

  • Mener redaktionen, at statusartiklen lever op til Ugeskriftets vanlige videnskabelige kvalitet? Herunder vil jeg bede redaktionen om at vurdere forfatternes anvendelse af statusartiklens reference 4-6.

  • Hvilke eksterne konsulenter har redaktionen rådført sig med for at sikre sig forfatternes videnskabelige kompetence til at kunne skrive en statusartikel om klimatologiske spørgsmål?

  • Hvilken videnskabelig baggrund har de bedømmere, der har bedømt manuskriptet?

  • Mener redaktionen, at indlæggenes omfang er rimeligt i relation til manuskriptvejledningens formulering af, at »Redaktionen lægger stor vægt på, at artiklerne og de forskellige indlæg er så kortfattede som muligt«?

For god ordens skyld skal jeg anføre, at jeg finder diskussionen om klimaændringer overordentlig vigtig; jeg anfægter blot anvendelsen af spalteplads i Ugeskriftet til formålet. Det er naturligvis trist for Martin Lidegaard, at han ikke opnåede genvalg til Folketinget, men hans kernelæsere har andetsteds kunnet læse hans synspunkter om klimaændringerne [4], og det står ham jo frit for at indrykke en annonce i Ugeskriftet, hvis han føler behov for at få landets læger i tale.

Det kan ikke være Ugeskriftets opgave at bringe indlæg, der er af almen politisk karakter og end ikke tangerer at have sundhedsfaglig, -videnskabelig eller -politisk relevans.

Interessekonflikter: Brian Bjørn har tidligere været medlem af Venstre, men har de sidste ti år været partiløs socialliberal.

Referencer

  1. Lidegaard Ø, Lidegaard M. Klodens klima: den syge patient. Ugeskr Læger 2008;170:2663-6.
  2. Lidegaard M, Lidegaard Ø. Klodens klima: den kurative terapi. Ugeskr Læger 2008;170:2714-7.
  3. Færgeman O. Klimaforandringer, sygdomme og folkesundheden. Ugeskr Læger 2008;170:2667-8.
  4. Lidegaard M, Vestager M. En vindersag. Radikal Politik 2008;1:40-3.