Skip to main content

Probiotika til behandling af infektiøs diaré

Overlæge Mads R. Buhl, Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Skejby Sygehus. E-mail: mbu@sks.aaa.dk

31. okt. 2005
2 min.

Vedr. gennemgang af et Cochrane-review med ovenstående titel [1]: Man tager 15 arbejder vedr. anvendelsen af probiotika til behandling af infektiøs diaré, som alle viser en mere eller mindre udtalt positiv effekt, og udelader de randomiserede dobbeltblindede studier [2, 3], som viser, at probiotika- anvendelse øger diaréhyppigheden og -varigheden. Konklusionen er herefter, ikke helt uventet, at probiotika har en vis behandlingsmæssig effekt.

Har en konklusion som denne nogen som helst sandhedsmæssig værdi for læseren, medmindre man har aktier i et af de medicinalfirmaer, der bl.a. i Danmark tjener mere end 30 mio. kr. om året på at sælge stort set virkningsløse stoffer, som probiotika til diarébehandling og forebyggelse? Det er påfaldende, at der i samme Ugeskrift for Læger er en anden dokumentation for Cochrane-analysernes svaghed. Hvis man ønsker via en Cochrane-analyse at vise, at mammografiscreening ikke har nogen sikker effekt, kan man også det, hvis man udvælger ti negative arbejder.

SVAR:


Referencer

  1. Dahl EE, Nielsen OH. Probiotika til behandling af infektiøs diaré. Ugeskr Læger 2005;167:1725-8.
  2. Pozo-Olano J de D, Warram JH Jr, Gómez RG et al. Effect of a lactobacilli preparation on traveler's diarrhea: a randomized double-blind clinical trial. Gastroenterology 1978;74:829-30.
  3. Clements ML, Levine MM, Black RE et al. Lactobacillus prophylazis for diarrhea due to enterotoxigenic Escherichia coli. Antimicrob Agents Chemother 1981;20:104-8.