Skip to main content

Pro.medicin.dk er vellykket

Professor, overlæge, dr.med., formand for pro.medicin.dk's Faglige Forretningsudvalg Kim Brøsen

17. jun. 2011
3 min

INTERESSEKONFLIKTER: Kim Brøsen har modtaget forskningsstøtte fra H. Lundbeck A/S, har indtil 2010 siddet i Lundbeck Institute's Advisory Board og er honoreret formand for promedicin.dk's Faglige Forretningsudvalg.

Debatten om, hvordan vi sikrer de danske læger den bedste og mest ajourførte viden om lægemidler, er vigtig, og i det perspektiv skal formanden for Lægeforeningen, Mads Koch Hansen, have tak for sin leder i Ugeskrift for Læger den 6. juni 2011 [1].

Aktuelt er det behandling af gravide med antidepressiva, der er i fokus, og det er et emne, som flere medier har behandlet i den seneste tid. Alle ved, at dette er et uhyre følsomt og vanskeligt område, og den aktuelle konflikt udspringer af, at pro.medicin.dk's eksperter og Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) har vist sig at være uenige. I tilsvarende tidligere sager har det været en fast procedure, at chefredaktøren af pro.medicin.dk bliver kontaktet af Lægemiddelstyrelsen, hvorefter man finder en løsning på problemet. Det skete beklageligvis ikke denne gang.

Parterne har i dag (den 8. juni 2011) givet hinanden håndslag på, at dette ikke skal gentage sig. Det er derfor uheldigt, at Mads Koch Hansen viderebringer den samme fejlagtige information som medierne: at pro.medicin.dk har siddet advarsler fra Lægemiddelstyrelsen overhørige. Vi er aldrig blevet advaret, chefredaktøren har aldrig drøftet sagen med Lægemiddelstyrelsen, og i øvrigt har vores specialkonsulent og forfatter på området adgang til den samme videnskabelige litteratur som IRF. De har bare haft en nuanceforskel i fortolkningerne.

Mads Koch Hansens leder giver imidlertid anledning til yderligere et par præciseringer.

Pro.medicin.dk udarbejdes efter »armslængdeprincippet«, som betyder, at hverken firmaer, myndigheder eller sammenslutninger kan blande sig i den redaktionelle proces. Det gælder også pro.medicin.dk's ejer, Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Hverken DLI, eller DLI's ejer, Lægemiddelindustriforeningen (Lif), har nogen indflydelse på indholdet i pro.medicin.dk. Overholdelsen af armslængdeprincippet sikres bl.a. af pro.medicin.dk's Faglige Forretningsudvalg (FFU), som har undertegnede som formand. FFU har eksisteret siden 1997 og består af fem lægefaglige og farmaceutiske eksperter. Dette inkluderer den til enhver tid siddende chef for IRF og formanden for Dansk Medicinsk Selskab eller dennes stedfortræder, som er fødte medlemmer. Der har således været rig lejlighed til at drøfte IRF's og pro.medicins.dk's beskrivelse af selektive serotoningenoptagelseseshæmmere (SSRI) og graviditet i FFU, inden sagen eksploderede i medierne.

Som læger er vi dybt afhængige af et brugervenligt opslagsværk, og den aktuelle sag ændrer ikke ved min opfattelse af, at pro.medicin.dk er et usædvanligt vellykket et af slagsen. En million sidevisninger om ugen lyver ikke!

Slutteligt vil jeg bare for en god ordens skyld minde om, at vi som læger har fået en akademisk uddannelse til højeste niveau, og at vi som faggruppe bør være rustet til selvstændigt at inddrage flere forskellige datakilder ved valg af lægemidler. Det er også en god øvelse i at blive mindet om, at sandheden ikke altid er sort eller hvid.

> Svar til Kim Brøsen

Formand Mads Koch Hansen, Lægeforeningen

Tak for kommentarerne. Det er fint at få beskrevet den redaktionelle proces på medicin.dk, som jeg er helt bekendt med. Det er heller ikke den, som jeg er kritisk over for i min leder - det er derimod ejerskabet. Det er uholdbart, at det mest brugte elektroniske opslagsværk om medicin alene er ejet af lægemiddelindustrien, og at dette værk ikke er forpligtet til at samarbejde med Lægemiddelstyrelsen eller andre.

Referencer

  1. Hansen MK. Pro uafhængig medicin. Ugeskr Læger 2011;173:1611.