Skip to main content

»Psykiatri. En lærebog om voksnes psykiske sygdomme« er bygget op om WHO's sygdomsklassifikation ICD-10, Kapitel 5, om de psykiske sygdomme. Ud over syv kapitler, som beskriver de psykiske sygdomme, indeholder bogen fem støttekapitler om hhv. psykiatriens grundbegreber, den psykiatriske samtale og undersøgelse, psykiatriske behandlingsmetoder, retspsykiatri og de psykisk syge og samfundet. Bogen illustreres med eksempler og case stories, og illustrationsmateriale og sygdomsvignetter, der supplerer bogens tekst, bringes på www.fadl.psykiatri.dk

De gloser og begreber, der anvendes i bogen, følger i vid udstrækning den sprogbrug, som benyttes i ICD-10, ligesom kriterierne for de psykiske lidelser præsenteres iht. ICD-10. Psykopatologien og diagnoserne præsenteres således præcist, systematisk og kortfattet i ICD-10's terminologi, og i de tilfælde hvor ICD-10 kommer til kort, har forfatterne også undladt at gå i dybden med mere komplekse begreber, som f.eks. stemningsleje, psykose og autisme. Bogens relativt kortfattede fremstilling nødvendiggør, at detaljer udelades. Eksempelvis nævnes »deja-vu«, mens der ikke er fundet plads til det mere sjældent forekommende »jamais-vu«. Årsager til delirium nævnes summarisk, f.eks. »lever-, nyre-, hjerte-, lungesvigt« samt »endokrinopatier (thyroidea)«, så hyppige årsager, som dehydrering, lavt blodtryk, højt blodsukker samt mere sjældne årsager, som f.eks. forstyrrelser i calciumstofskiftet, nævnes ikke specifikt. På samme vis er der kun fundet plads til en kort beskrivelse af kognitive forstyrrelser ved skizofreni, mens kognitive forstyrrelser ved affektive lidelser ikke beskrives, ud over hvad der nævnes i ICD-10.

Forfatterne har som nævnt i indledningen opdateret behandlingsforskrifter i overensstemmelse med referenceprogrammer og kliniske vejledninger fra Sundhedsstyrelsen og speciallægeselskaber. Imidlertid har man ikke valgt at redegøre for den foreliggende evidens, f.eks. ved omtale af psykoterapeutiske behandlingstilbud, hvor der i stedet tages udgangspunkt i formodet gængs behandlingspraksis.

Bogen er velskreven, letlæselig, kortfattet og præcis i sin fremstilling, som i det væsentligste er bygget op om ICD-10. Herved giver bogen således på pædagogisk vis en god introduktion til basal forståelse af psykiatrien og dækker pensum for lægestuderende og andre faggrupper i sundheds- og socialsektoren. Studerende vil nemt og på kort tid kunne tilegne sig stoffet. Forfatterne har imidlertid ved dette bevidste valg i fremstillingen undsagt sig muligheden for at præsentere psykiatriens farverige psykopatologi, komplekse sygdomsbegreber og -forståelse og nye spændende landvindinger og detaljer.