Skip to main content

Psykiatriens problemer med at rekruttere nye læger

Formand Poul Videbech, Dansk Psykiatrisk Selskab. E-mail: videbech@dadlnet.dk

16. okt. 2006
2 min.

I Ugeskrift for Læger nr. 26 (2006;168:2596) var der en artikel om psykiatriens problemer med at rekruttere nye læger. Dette er en meget alvorlig problematik, som specialet desværre deler med en række andre specialer. Dansk Psykiatrisk Selskab er naturligvis glade for, at emnet bliver behandlet i vores eget fagtidsskrift, men vi finder, at emnet er blevet journalistisk »spidsvinklet«, ud over hvad der er rimeligt for et seriøst tidsskrift. Overskriften lyder »Super lavstatus«, og artiklen, som indeholder bl.a. kommentarer fra undertegnede, er ledsaget af et billede af en ECT-maskine fra Medicinsk Museion. Redaktøren kan ikke være uvidende om, at overskriften og billedet må bidrage til at cementere de fordomme, som psykiatrien slås imod, og som man af og til kan støde på, også blandt vores kolleger fra andre specialer: psykiatri som noget gammeldags, støvet og uhyggeligt. Desværre har vi set dette mønster før, idet det gik igen i den forrige artikel om emnet, som betegnende nok havde fået titlen »Psykiater? Nej tak«. Der er naturligvis forskel på objektiv information omkring en svær problemstilling og så på at give den et ekstra trykseksten, hvorved man jo netop kan komme til at bidrage til cementering af fordommene. Dansk Psykiatrisk Selskab har tidligere påpeget dette over for redaktøren men tilsyneladende uden større effekt, og vi kan kun opfordre til, at man i stedet læser de tilsvarende artikler i Dagens Medicin, hvor dette problem er behandlet langt mere seriøst.

Da man helt øjensynligt ikke ved, hvordan et moderne ECT-apparat ser ud, vedlægger jeg et foto.