Skip to main content

Refleksion over kraniosakral terapi

Øjenlæge Helena Bergkvist, Roskilde. E-mail: d190381@post.uni2.dk

6. nov. 2005
2 min.

Mennesket består af legeme og sjæl [1]. Sjælen af en legemlig og en åndelig del. Den legemlige del af sjælen tænkes lig det autonome nervesystem [2], som sikrer homøostase og overlevelse via fysiologisk tilpasning til omgivelserne. Mennesket er et naturvæsen og et kulturvæsen. Som kulturvæsen indretter vi os i samfund med normer og vaner. Samtidens postindustrielle kultur, hvor tempo er succes, er et pres på den fysiologiske tilpasning, jf. litteratur om »stress« [3].

Migræne er ligesom angina pectoris en symptomdiagnose. Symptomerne udløses af dysfunktion i henholdsvis hjernen og hjertet. Hjernen er beskyttet af kranieknoglerne og omgivet af liquor cerebrospinalis. Liquor dannes i ventriklernes plexus choroidalis og dræneres væk i granulationes arachnoidales. Liquor er en beskyttende og ernærende vævsvæske for centralnervesystemet og passerer omkring cerebrum og medulla spinalis som en rytmisk »flod-ebbe«-bevægelse 6 til 12 gange pr. minut uafhængig af hjerte- og kredsløbspuls og uafhængig af respirationen. Velkendt fra lumbalpunktur og neurokirurgiske indgreb for diskusprolaps, hvor man kan føle og se udvidelse af durasækken. Liquors fri passage omkring centralnervesystemet er en forudsætning for optimale forhold.

Den tredje puls, kraniosakralpulsen, er først beskrevet af W.G. Sutherland (1873-1954) [4] og genopdaget i 1971 af J. Upledger [5]. Kraniosakral terapi bygger på undersøgerens/ behandlerens taktile evne til at føle pulsen ved blide trykberøringer a 4 g dels på kraniet og korsbenet og for den trænede også andre steder på kroppen.

Derved observerer undersøgeren mulige dysfunktioner i rytme og symmetri.

Den blide behandling giver mulighed for, at den restituerende parasympatiske del af det autonome nervesystem går i gang mhp. kroppens egen naturhelbredende effekt. Behandlingen er individuel og naturfilosofisk dokumenteret derved, at de behandlede personer oplever lindring af symptomer og evt. fuld restitution, så symptomerne ikke kommer igen.

Ligesom Dansk Medicinsk Selskab for Akupunktur har vi Dansk Selskab for Osteopatisk Craniosacral Medicin. Kraniosakral terapi er en tidkrævende behandling uden bivirkninger og miljømæssig belastning, når sædvanlige etiske regler for at tage i behandling er overholdt. Jeg foreslår, at kraniosakral terapi tages ind som et relevant tilskudsberettiget tilbud, og at uddannelsen er en overbygning for fysioterapeuter.

Referencer

  1. Platon. Faidros. Falkebog nr. 15. København: Hans Reitzels Forlag, 1963.
  2. Bergkvist H. Naturen har ingen meninger. Filosofi og videnskabsteori. Roskilde: RUC, 2000.
  3. Netterstrøm B. Stress på arbejdspladsen. København: Hans Reitzels Forlag, 2002.
  4. Nussbaumer W, Rudal K. Kranio-sakral terapi. Forlaget Kiwi, 2000:4.
  5. Upledger JC, Vredevoogd JD. Craniosacral therapy. Eastland Press, 1983.