Skip to main content

Relevant folkeoplysning om kutant malignt melanom

Reservelæge Mette Mogensen. E-mail: rsmmog@ra.dk. Reservelæge Søren KampLedende overlæge Gregor B.E. Jemec. Dermatologisk Afdeling, Roskilde Amts Sygehus

9. feb. 2007
2 min.

Lys hud, lyse øjne og tendens til solskoldning øger risikoen for hudkræft [1]. I et studie af patienter med kutant malignt melanom (KMM) påvistes en sammenhæng mellem patientens hudfarve og risikoen for KMM [1]. Hudfarven blev målt med kolorimeter.

Ændring af adfærdsmønstret kan motiveres af øget viden, det er derfor interessant at beskrive vidensniveauet hos den del af befolkningen, der aktivt søger information om solbeskyttelse. Ved Forskningens Døgn 2006 testede vi et sådant udsnit af befolkningen. Vi benyttede ti spørgsmål om hudkræft (n = 104) samt måling af hudfarve (n = 157). Vi anvendte et Chroma Meter der kan kvantificere farve som L*-værdier, et mål for hvor lys en farve er fra 0 (sort) til 100 (hvid).

Spørgsmålene om hudkræft var oversat fra The American Academy of Dermatologys hjemmeside [2]. Den gennemsnitlige alder var 51 år (spændvidde 12-86 år). Det gennemsnitlige antal rigtige svar var otte, og der var ingen forskel mellem mænd (n = 28) og kvinder (n = 72). Antal rigtige svar var højest blandt de yngre; for de 12-40-årige (n = 66) var gennemsnitligt antal rigtige svar otte (spændvidde 2-10), for de 60-80-årige (n = 30) gennemsnitligt syv rigtige (spændvidde 0-10), og for de over 80-årige (n = 4) seks rigtige (spændvidde e 2-7). 51% var ikke opmærksomme på, at man har større risiko for at få KMM, hvis man fødes med et eller flere større modermærker, 29% svarede forkert på, at man har øget risiko for udvikling af KMM, hvis ens forældre, søskende eller børn har haft KMM. På spørgsmålet om lys fænotypes korrelation til risiko for hudkræft svarede 30%, at der ingen sammenhæng er, hvilket er forkert.

Middelværdien af L*-værdien var 67 (spændvidde 59-73). Af de testede personer havde 12% en L*-værdi over 70 og dermed øget risiko for at få KMM.

Resultaterne af vores undersøgelse viste, at sammenhæng mellem soleksposition og udvikling af KMM var velkendt hos yngre respondenter. Det kan skyldes selektionsbias eller resultatets af mange års kampagner for bedre solbeskyttelse. Respondenterne var også opmærksomme på, at hudkræft er hyppigt forekommende og en potentielt dødelig sygdom.

Derimod er det faktum, at nogle personer er prædisponerede for at udvikle hudkræft, ikke alment kendt.

Yderligere oplysning om prædisponerende faktorer og udvikling af diagnostiske metoder til påvisning af risiko-individer, vil derfor i fremtiden være et relevant indsats-område.


Referencer

  1. Brenner AV, Lubin JH, Calista D et al. Instrumental measurements of skin color and skin ultraviolet light sensitivity and risk of cutaneous malignant melanoma: a case-control study in an Italian population. Am J Epidemiol 2002;156:353-62.
  2. www.aad.org/communitypresentationsskincancerquizesandsunprotectiontips.doc.2002 / nov. 2006.