Skip to main content

REPLIK Line Soot: Det lægelige skøn – en truet disciplin

Vejledningen i forbindelse med atypiske brystsmerter er et problem. Følger den praktiserende læge anbefalingerne, vil kardiologernes hån med mellemrum ramme ham. Følger han dem ikke, er der en påtale i vente.

Praktiserende læge Line Soot, Toftegårds Alle 30, 3., 2500 Valby.
E-mail: linesoot@gmail.com
Interessekonflikter: Ingen

10. apr. 2014
3 min.

Det lægelige skøn er ved at dø en langsom, pinefuld død. Gradvist bliver lægelige skøn erstattet med ønsket om primært at holde lægeryggen fri. Konsekvenserne ved fejlskøn kan være fatale for den enkelte læges fremtidige virke, hvis lægen tildeles påtale (§17) med skærpelse, også kaldet offentlig gabestok.

Sundhedsstyrelsen udkom i februar 2010 med ”Vejledning om behandling af patienter med atypiske brystsmerter”, som angiveligt skulle nedsætte antallet af oversete tilfælde af akut koronart syndrom (AKS) hos yngre patienter og kvinder.

Vejledningen understreger, at lægen skal være opmærksom på atypiske symptomer som ubehag, trykken i brystet (også i højre side), lufthunger, skuldersmerter, kvalme, opkastninger, svedudbrud, konfusion, bevidsthedssvækkelse og bleghed. Disse symptomer bør, alene eller i kombination med brystsmerter, give anledning til mistanke om AKS. Også yngre patienter, kvinder og tidligere raske bør mistænkes for atypiske brystsmerter, hvis de henvender sig med symptomer som de nævnte.

Ikke spøge

Det fremhæves yderligere:

”Diagnosen AKS kan kun verificeres ved en kombination af symptomer, ekg-forandringer og biokemiske iskæmimarkører. Derfor er umiddelbar transport til sygehus med ambulance væsentlig ved mistanke om AKS. Ambulancetransporten bør rekvireres som udrykningskørsel (kørsel1) ”.

Retspraksis efterfølgende har vist, at man ikke skal spøge med denne vejledning. Hvis vejledningen ikke følges ganske nøje, og patienten viser sig at have et akut koronart syndrom, er der påtale i vente. Ofte endda med skærpelse, dvs. offentlig udhængning.

Det er ikke godt nok, at lægen finder en anden plausibel forklaring på patientens symptomer som for eksempel dyspspsi, thorakalt facetledssyndrom, myoser eller lungebetændelse. Har patienten udtrykt, at der er brystsmerter og de er opstået indenfor kortere tid, da skal lægen henvise til hjerteafdeling med ambulancekørsel 1.

For praktiske formål medfører denne vejledning, at mange læger ikke længere tør risikere et lægeligt skøn af patienter med erklærede brystsmerter, men henviser i stedet til hjerteafdelinger mhp. udelukkelse af AKS.

Kardiologer beklager sig jævnligt over denne praksis med unødvendige henvisninger af patienter til hjerteafdelingerne. Ganske berettiget efterlyser de et bedre klinisk skøn før henvisning.

Urimeligt mange henvises

Kardiologerne har fuldstændig ret. Der henvises urimeligt mange patienter som følge af denne vejledning. Med kørsel 1 udrykning, vel at mærke. Det koster svimlende summer at henvise alt hvad der kan gå eller kravle til indlæggelse med fuld koronarpakke, alene fordi de kommer til lægen med ukarakteristiske brystsmerter.

Ikke mange praktiserende læge ønsker imidlertid at gamble med deres butik. Prisen ved et muligt fejlskøn er ganske enkelt for dyr. En påtale med skærpelse vil være en direkte trussel for lægens virksomhed. Patienter der googler en læge, vil som det første støde på en sådan offentlige påtale, og vil naturligvis ikke vælge denne læge. Er patienten allerede tilknyttet den aktuelle læge, vil vedkommende muligvis overveje at skifte til en anden læge. De færreste ønsker at have en praktiserende læge, der ikke udviser omhu og samvittighedsfuldhed.

Følger den praktiserende læge vejledningen, må han finde sig i tidsvis hån fra kardiologerne. Tillader han sig modsat at gøre egne skøn, uafhængigt af sundhedsstyrelsens vejledning, vil han risikere at sætte sin virksomhed over styr, hvis skønnet viser sig ikke at holde stik.

For de fleste er valget ikke så svært. Risikoen ved et lægeligt skøn af noget der kunne minde om brystsmerter er for stor.

Det lægelige skøn er sat skakmat.

Nettoresultatet er dyrt for skatteborgerne. Meget dyrt. Alt for mange henvises for en sikkerheds skyld til hjerteafdelingerne for at udelukke AKS. Alt for mange skal køres med kørsel 1 og indlægges til koronarprøver og monitorering.

Det lægelige skøn er en vidunderlig men desværre truet disciplin.

Sundhedsstyrelsen, Patientombuddet og Kardiologisk Selskab har ikke ønsket og kommentere på indlægget

Referencer

LITTERATUR

Link til Sundhedsstyrelsens vejledning:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=130115