Skip to main content

Restaurant Acuta

Med dette indlæg vil jeg kaste lys på akutafdelingernes organisation. Velkommen indenfor …

Anh-Nhi Thi Huynh speciallæge i Akutmedicin

5. aug. 2022
3 min.

Har I hørt om den nye eftertragtede restaurant? Et sted, der er åbent 24/7 365 dage om året. Plads til > 150 gæster i døgnet. Reservation er ikke påkrævet. Men vi forbeholder os retten til at være selektive i dit besøg. Ventetid kan forekomme.

Restaurantens personale er nøje sammensat og udvalgt efter at kunne stille med høje kompetencer hele døgnet – et personale, som har tilpasset sig at arbejde dynamisk og er vant til at håndtere forskellige anretninger, tilberedelser og behov. Hos os siger vi ikke nej til dig, men vi stiller os kritisk overfor, hvor hurtigt du serviceres for at sikre alle gæster får den rette og høje kvalitet i deres besøg hos os.

Vi tilbyder et menukort, der spænder bredt, men specifikke anretninger præpareres allerede af personalet ved din ankomst. Vi koordinerer yderligere dit besøg efter at have lyttet til dine behov. Er du ved at »dø af sult«, flyttes du direkte til vores hovedrum og bliver tilset af vagthavende topchef og dennes team.

Et akutsygehus kræver gensidig forståelse fra alle deres eksterne/interne parter til at forstå akutafdelingens organisation. Dit besøg starter, allerede inden du ved, at »sulten« har nærmet sig…

Alle ingredienser er nøje udvalgt med øje for bæredygtighed med maksimal nytteeffekt. Vi praktiserer anretninger efter »Acuta konceptet«, hvilket betyder, at alt er udvalgt for at sikre en tryg oplevelse med høj kvalitet, samtidigt med at dit besøg dækkes efter det nødvendiges behov.

Vi er en restaurant, der på daglig basis har flere parallelle processer af forskellig varighed og art, der kræver samarbejde og diversitet for at sikre fremdrift.

Restauranten kan ikke overleve uden dets afhængige samarbejdspartnere, som i den grad udgør en større palet, end man lige skulle tro, og i den grad udgør en del af vores succesfulde organisation. Helt fra kundens »sult« bekræftes til ankomst, forløb og hjemsendelse fra restauranten. At samarbejde med forståelse for hinandens spidskompetencer og kunne inddrage specifikke kompetencer, når det findes nødvendigt, er grundstenen i vores service.

Vi ønsker at skabe de bedste rammer for alle – fra personalet, gæster og samarbejdspartnere, der har deres daglige gang hos os. Men dette kræver forståelse og velvilje for at kunne se forløbene fra forskellige perspektiver.

Vi ønsker ikke at være en isoleret afdeling, men en vigtig del af en større enhed for at sikre, at ressourcerne anvendes effektivt og til nytte for de mange andre gæster med et akut og elektivt behov.

For at blive førende i Acuta konceptet er der behov for ledelsesmæssig opbakning fra toppen af organisationen. En udfordring fra vores side skal betragtes som en mulighed for at optimere besøgene bedst muligt ud fra aktuelle ressourcer – og ikke som en hæmsko for resten af sygehuset.

Et akutsygehus kræver gensidig forståelse fra alle deres eksterne/interne parter til at forstå akutafdelingens organisation. Dit besøg starter, allerede inden du ved, at »sulten« har nærmet sig …