Skip to main content

Retrospektive undersøgelser og bevaring af patientjournaler

Ib Søgaard, cheflæge, Nykøbing M. E-mail: ns@admiso@vibamt.dk

1. nov. 2005
2 min.

Retrospektive undersøgelser publiceres stadigvæk i fagtidsskrifter på trods af den kritik, der med regelmæssige mellemrum rejses over for disse opgørelser.

Men nu er det måske snart slut. Ifølge Bekendtgørelse nr. 575 af 16. juni må alle patientjournaler fra 1950-1975 kasseres, når man blot bevarer journalerne fra personer født den første i hver måned samt alle udskrivningskort [1]. Det står ikke lysende klart, hvad man skal gøre med perioden efter 1975. I betænkningens bilag 5 oplyses man om, at alle elektroniske journaler skal bevares, men endnu findes den fuldstændig papirfrie journal ikke her i landet.

I Ugeskriftet findes en retrospektiv undersøgelse over posttraumatisk syringomyeli baseret på et østdansk materiale fra 1959 til 1990 [2]. Der indgår 20 patienter i materialet, og det kan måske undre nogen, at man ikke bruger et materiale fra hele landet, så meget mere som at seniorforfatteren er ansat i Århus. Det har ikke kunnet lade sig gøre. Samtlige århusianske neurokirurgiske journaler inkl. udskrivningskort fra perioden 1943-1975 er destrueret på grund af pladsmangel i et fjernarkiv. Er det sådan, vi ønsker patientdata behandlet fremover, og tror man virkelig, at det er nok at bevare alle udskrivningskort?

Det eneste, man med sikkerhed får ud af et udskrivningskort, er oplysninger om diagnose og behandling. Har vi slet ikke brug for diagnostiske overvejelser eller udførlige operationsbeskrivelser?


Referencer

  1. Bekendtgørelse 2003-06-16 nr. 575 om bevaring og kassation af arkivalier i amtskommunerne
  2. Nielsen OA, Biering-Sørensen F, Mosdal C. Posttraumatisk syringomyeli. Ugeskr Læger 2003;165:2879-82.