Skip to main content

Rettelse

Bo Hasseriis, Chefredaktør

28. maj 2018
1 min.

I Ugeskrift for Læger nummer 9 2018 kunne man læse en længere debat mellem Anders Beich, formand for DSAM og Henrik Ullum, formand for de lægevidenskabelige selskaber. Ugeskriftet havde inviteret til en udveksling af synspunkter i forbindelse med etableringen af det Nationale Genomcenter. Desværre indsneg der sig nogle fejl i forbindelse med produktionen af bladet, således at overskrift og underrubrik i bladet ikke var dækkende for debattørernes holdninger. Ingen af debattørerne er imod etableringen af et genomcenter, og debatten handlede om hvorvidt den foreslåede samtykkemodel er tilstrækkelig. Den korrekte overskrift skulle derfor hedde »Genomcenter – er samtykkemodellen god nok«, således som man kan læse i netversionen af debatten.

Ugeskrift for Læger beklager de misforståelser dette må have medført. À