Skip to main content

Retterstøl N, Ekeberg Ø, Mehlum L. Selvmord - et personlig og samfunnsmessig problem

Merete Nordentoft

2. nov. 2005
2 min.

Nils Retterstøl udgav for første gang i 1970 bogen Selvmord og bogen er senere blevet udgivet flere gange i revideret udgave. Den er nu udkommet på ny i en revideret udgave med medforfatterne Øivind Ekeberg og Lars Mehlum . Bogen er tænkt som en grundbog for professionelle, som arbejder med selvmordsforebyggelse, og til det formål er den aldeles glimrende. Den indledes med et meget klart kapitel med definitioner og herefter kommer et kapitel om selvmord tidligere i historien, som sætter vores dages stigmatiseringsproblemer i perspektiv. Herefter følger en lang række kapitler mættet med epidemiologiske oplysninger om selvmord og selvmordsforsøg i Norge, i Norden og internationalt. Der er nyttige oplysninger om selvmordsrisiko i forskellige risikogrupper, alder, køn, tidsmæssig udvikling, selvmordsmetoder, psykisk lidelse og alkohol- og stofmisbrug.

Der er to kapitler som er særligt nyttige i selvmordsforebyggende undervisning. Det er kapitlet om vurdering af selvmordsrisiko og kapitlet om populære opfattelser om selvmord, som ikke er rigtige. I sidstnævnte kapitel gøres op med en lang række udbredte myter, som har en skadelig indflydelse på mulighederne for at gennemføre selvmordsforebyggende arbejde. Et kontroversielt emne er det lægeassisterede selvmord, og her er det lykkedes forfatterne at fremlægge en række facts fra den hollandske udvikling som grundlag for diskussionen.

Bogen er meget præget af fremlæggelse af fakta - og det er der et stort behov for. Under læsningen kommer man indimellem til at føle et behov for en mere dybtgående diskussion af et af emnerne, men forfatterne har prioriteret at nå rundt om alle de vigtigste emner inden for emneområdet, og det er lykkedes for dem.

Bogen kan varmt anbefales til psykiatere, psykologer, psykiatriske sygeplejersker, alment praktiserende læger og alle andre, som i deres daglige virke kommer i kontakt med personer med selvmordsproblematik. I undervisning om selvmord kan bogen fungere som grundbog, både i Norge og Danmark.

Oslo: Gyldendal Akademisk, 2002.

350 sider. Pris: 375 NOK.

IBSN 82-05-28077-0