Skip to main content

Sanseintegration hos børn

Professor Niels Michelsen, E-mail: nielsmich@dadlnet.dk

14. dec. 2007
2 min.

Bogen er en 25-års-jubilæumsudgave af den berømte amerikanske ergoterapeut, professor A. Jean Ayres første udgave. Selv om Jean Ayres var fremsynet, er der sket meget i disse år, og bogen kunne derfor synes forældet. Men hun var virkelig fremsynet, så derfor er der ikke meget, der er forældet, og bogen kan stadig læses med stort udbytte. Men for at sikre dens nutidsværdi er der til hvert kapitel knyttet kommentarer, der bringer stoffet up to date.

Bogen består af tre dele, hvor man i del I definerer sanseintegration og beskriver udviklingen hos børn samt hjernens funktioner og betydningen af sanseinformation. I del II beskrives sanseintegrativ dysfunktion, og i del III hvad der kan gøres ved sanseintegrationsforstyrrelser. Som appendiks er kommentarerne til kapitlerne, gennemgang af litteratur, redskaber i terapien, nogle forældrespørgsmål og svar. Bogen henvender sig primært til forældre, men også til en bred målgruppe af fagfolk, bl.a. ergoterapeuter, fysioterapeuter, læger, sygeplejersker, psykologer, lærere og pædagoger. Jean Ayres' sprog er godt, og hendes forklaringer er klare og forståelige med mange gode eksempler fra dagligdagen.

Jean Ayres' arbejde har været af afgørende betydning for forståelse af børns udvikling, både når det går godt, og når det ikke går som forventet, og hun har vist, at det ikke er tilstrækkeligt at beskrive alene den motoriske, den kognitive og den emotionelle udvikling hver for sig, men at en dybere forståelse for sanseinformationernes betydning for hjernens og dermed børnenes udvikling og funktion er nødvendig. At organiseringen af sansningen til meningsfuld anvendelse er en kompliceret proces, der ikke blot afhænger af de biologiske forhold, men er en dynamisk proces med interaktion imellem omgivelserne og barnet. Selv om sanseintegrationsbehandling ikke er en mirakelkur ved kendte børneneuropsykiatriske og pædiatriske lidelser ( attention deficit and hyperkinetic disorder (ADHD), autismespektrumlidelser m.m.), giver det en forståelse for mange problemer og et udgangspunkt for målrettet indsats, der sjældent kan helbrede, men ofte lindre.

Den nye udgave er i forhold til den første udgave og også den amerikanske originaludgave layoutmæssigt meget mere tiltalende med billeder, skemaer og »faktabokse«, så den er let at læse.

Alle læger, der interesserer sig for børns udvikling og har at gøre med børn med afvigelser, bør læse den. Man bliver faktisk også i godt humør af at læse den og får bekræftet, at arbejde med børn ikke bare er noget, der foregår ved et skrivebord eller på et undersøgelsesleje, men noget, der sker i bevægelse og leg.