Skip to main content

Screening for kalk hos asymptomatiske personer

♠ Professor, dr.med. Erling Falk, Hjertemedicinsk Afdeling B og Klinisk Institut, Århus Universitetshospital, Skejby E-mail: erling.falk@ki.au.dk Klinikchef Henrik Sillesen, Karkirurgisk Klinik, Rigshospitalet E-mail: henrik.sillesen@rh.hosp.dk

16. apr. 2010
3 min.

Mange tak til Axel Diederichsen og Hans Mickley for deres reaktion på vores Kronik (Ugeskr Læger 2010;172:652) og deres beskrivelse af DanRisk-studiet og planerne for et randomiseret interventionsstudie i Region Syddanmark (Ugeskr Læger 2010;172:1151). Vi anerkender skribenternes pionerindsats i Danmark på dette område.

Forebyggende behandling med kolesterol- og blodtryksnedsættende medicin reducerer risikoen for hjerte-kar-sygdom hos praktisk taget alle over 50-60 år, men den absolutte gevinst er størst hos dem, der har størst risiko [1, 2]. Hvor den mest meningsfyldte aktionsgrænse for intensiveret forebyggelse bør ligge, kan diskuteres under hensyntagen til mulig gevinst, potentielle omkostninger (økonomi, bivirkninger, »sygeliggørelse« etc.) og individuelle præferencer. Uanset hvilken aktionsgrænse man vælger, vil målrettet brug af kalkscoren kunne begrænse såvel over- som underbehandling.

Kalkscoren korrelerer med de traditionelle kardiovaskulære risikofaktorer, men prognosticerer bedre end dem alle tilsammen: jo mere kalk, desto større risiko [3]. Herom hersker der ingen tvivl. Ikke desto mindre sætter Diederichsen & Mickley spørgsmålstegn ved den forebyggende effekt af statiner hos personer med koronarforkalkning. Den beskrevne problemstilling forekommer bizar og selvmodsigende, ikke mindst fordi de trods alt mener, at alle med en kalkscore på > 400 bør tilbydes statinbehandling. For os er det kritiske spørgsmål ikke, om statiner virker hos dem, der har en lavere score, men om den potentielle gevinst er meningsfuld og værd at gå efter. Modsat Diederichsen & Mickley mener forskerne bag St. Francis Heart Study [4] og lederskribenten Scott Grundy, at behandlingen medførte en relativ risikoreduktion på 30% hos alle med dokumenteret koronarforkalkning (primært endepunkt), svarende til hvad man har påvist i andre statinstudier [1]. Med blot 1.000 asymptomatiske personer var dette studie blot for lille til, at behandlingseffekten kunne underbygges på konventionel statistisk vis (p = 0,08), hvor eksempelvis det højsignifikante JUPITER-studie inkluderede 18.000 personer [1]. Det er kendt, at statinbehandling ikke hæmmer forkalkningens progression, hvilket kan tilskrives statinernes plaquestabiliserende effekt, hvorved de farlige fedtholdige plaques omdannes til mindre farlig forkalkede plaques [3].

Førende eksperter stiller ikke spørgsmålstegn ved statinernes forebyggende effekt hos personer med koronarforkalkning [3], men der savnes stærkere evidens for de helbredsmæssige og økonomiske konsekvenser af målrettet screening for aterosklerose. Relevante forsøgsdesign blev for nylig diskuteret på en workshop sponsoreret af National Institute of Health i USA [5]. Inspireret heraf efterlyser vi en tilsvarende diskussion i Danmark med det sigte at intensivere forebyggelsen af hjerte-kar-sygdom, gerne i form af et interregionalt samarbejde.

Referencer

  1. Brugts JJ, Yetgin T, Hoeks SE et al. The benefits of statins in people without established cardiovascular disease but with cardiovascular risk factors: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2009;338:b2376.
  2. Law MR, Morris JK, Wald NJ. Use of blood pressure lowering drugs in the prevention of cardiovascular disease: meta-analysis of 147 randomised trials in the context of expectations from prospective epidemiological studies. BMJ 2009;338:b1665.
  3. Greenland P, Bonow RO, Brundage BH et al. ACCF/AHA 2007 clinical expert consensus document on coronary artery calcium scoring by computed tomography in global cardiovascular risk assessment and in evaluation of patients with chest pain: a report of the American College of Cardiology Foundation Clinical Expert Consensus Task Force. Circulation 2007;115:402-26.
  4. Arad Y, Spadaro LA, Roth M et al. Treatment of asymptomatic adults with elevated coronary calcium scores with atorvastatin, vitamin C, and vitamin E: the St. Francis Heart Study randomized clinical trial. J Am Coll Cardiol 2005;46:166-72.
  5. Douglas PS, Taylor A, Bild D et al. Outcomes research in cardiovascular imaging: report of a workshop sponsored by the National Heart, Lung, and Blood Institute. Circ Cardiovasc Imaging 2009;2:339-48.