Skip to main content

Selvfølgelig er patientsikkerheden hos optikerne i orden

Det er interessant, at øjenlægerne Peter Fahmy og Jens Lindegaard sætter spørgsmålstegn ved, om en professionsbacheloruddannelse giver de nødvendige kompetencer til at udføre den sundhedsopgave, som studieordningen beskriver. Se svar sidst i indlægget.

Colourbox

Per Michael Larsen, direktør, Optikerforeningen. E-mail: pml@optikerforeningen.dk

22. jan. 2024
3 min.

Optikerne er en del af sundhedsområdet og er omfattet af den samme lovgivning, der sætter rammerne for det kliniske arbejde, vi foretager hver dag. Derfor er det interessant, at øjenlægerne Peter Fahmy og Jens Lindegaard i Ugeskrift for Læger 23/2023 [1] sætter spørgsmålstegn ved, om en professionsbacheloruddannelse giver de nødvendige kompetencer til at udføre den sundhedsopgave, som studieordningen beskriver.

Optikerne har, siden professionen blev autoriseret i 1994, fået en forpligtigelse til at skelne mellem syge og raske øjne og sende de syge øjne videre til behandling i sundhedssystemet, derfor har vi også, langt før de nye instrumenter er kommet til, været i stand til at henvise patienter med f.eks. glaukom eller andre nethindesygdomme, dette er blot gjort med oftalmoskopi. Det har vi faktisk været ret gode til!

Det nye udstyr giver mulighed for langt lettere at se forandringer i øjet, som skal i behandling og i nogle få tilfælde gerne så hurtigt som muligt. Det er blandt andet derfor, at antallet af nyblinde er så lavt, som det er. Optikerne har også fået adgang til dette udstyr, og der er naturlig sammenhæng mellem anskaffelsen af f.eks. OCT’er og kravet til et kompetenceløft for de optikere, der skal benytte udstyret. Der er ingen tvivl om, at det ikke er alle optikere, der eventuelt skal henvise direkte til de offentlige sygehuse, vi er klar til at sætte de nødvendige krav, det vil være til stor gavn for patienterne.

Borgerne kommer til os, mest fordi de ønsker at se godt så længe som muligt, men også fordi der er lange ventetider hos øjenlægerne. Når vi undersøger deres syn, vil vi da helst lave nogle nye briller til dem, som de kan se med, og undgå, at de skal videre til øjenlæge for derved at udskyde denne handel. Men vi foretager disse udvidede undersøgelser for netop at sikre, at de ikke fejler noget, dette er et grundigt tjek, som de fleste er meget tilfredse med.

Optikerforeningen har i taskforcen [2] præsenteret et forslag, som skal være med til at løse opgaven med ventetider hos øjenlægerne samt det større behov for øjenkonsultationer, der vil komme i fremtiden som følge af vores stigende levealder. Vi har budt op til dans, vil I være med?

Faktaboks

Svar

Referencer

  1. Fahmy P, Lindegaard J. Er patientsikkerheden i orden, når optikere med ny teknologi undersøger for sygdomme? Ugeskr Læger 2023;185:V205165
  2. Danske Regioner. Afrapportering: Taskforce på øjenområdet, 2023. https://www.regioner.dk/media/23382/taskforce-paa-oejenomraadet.pdf (31. okt 2023).