Skip to main content

At sige det, som det ikke er

Speciallæge Niels Hertz Jensen, Holbæk. E-mail: nhj@dadlnet.dk pdf-udgave Speciallæge Niels Hertz Jensen, Holbæk. E-mail: nhj@dadlnet.dk Speciallæge Niels Hertz Jensen, Holbæk. E-mail: nhj@dadlnet.dk pdf-udgave

1. nov. 2005
2 min.

Den 2. oktober 2004 blev det fortalt i DR's TV-avis kl. 18.30, at ifølge en Cochrane-undersøgelse, offentliggjort i The Lancet [1], medfører selv moderate tilskud af antioxidanter cancer og for tidlig død. Ca. 9.000 ud af en million vil dø af vitaminerne, og »det er ikke af en overdosis«, som det blev sagt.

Oplysningerne stammede fra overlæge Christian Gluud (CG), medforfatter til metaanalysen. Han blev også interviewet til indslaget. Det var pinligt. Det fremgik, at antioxidanter »accelererer simpelthen kræftcellerne ...«. Det sagde en journalist i baggrunden, men udsagnet var næppe vedkommendes egen opfindelse.

Undersøgelsen viste imidlertid noget andet. Behandlingen med antioxidanter medførte en relativ risiko for cancer på 0,90 (95% CI 0,77-1,05). Det havde CG skrevet i The Lancet.

Hvordan kan en behandling, der sandsynligvis nedsætter kræftrisikoen 10%, tolkes, som om den »accelererer kræftcellerne«?

CG sagde yderligere (ordret): »I de forsøg, der er anvendt, er der, hvad angår vitamin E og vitamin C, anvendt doser, som ligger inden for det anbefalede.«

Men det forholder sig anderledes: Udregningen af overdødelighed byggede på seks undersøgelser, hvis deltagere fik store mængder betakaroten - der som bekendt kan give rygere lungekræft. I to af disse undersøgelser suppleredes betakaroten med ca. fem hhv. 50 gange de normalt anbefalede E-vitamin-doser (10 enheder/dag). I to forsøg brugte man hhv. godt fire og ca. 30 gange den normalt anbefalede dosis af C-vitamin (60 mg). I et enkelt forsøg - det eneste med signifikant overdødelighed - blev betakaroten suppleret med 25.000 IE A-vitamin. Det er godt otte gange det anbefalede. I intet tilfælde brugte man »normalt anbefalede doser« af noget som helst! Som nævnt var der heller ingen overhyppighed af kræft.

CG beroligede seerne med, at de gerne må spise grønsager, selv om de jo indeholder antioxidanter inden for den anbefalede dosis. I grønsagerne er der nemlig »en lang række stoffer, som kunne tænkes enten at udbedre de skader, som antioxidanterne potentielt kunne give, eller helt neutralisere dem«.

Efter en sådan ekspertudtalelse fristes man til at spørge: Ville det være en ide at koge de skadelige vitaminer væk, i stedet for kun at »neutralisere dem«? Og er det for meget at forlange, at en Cochraneforsker sætter sig ind i det, han selv har skrevet, før han ringer TV-avisen op?

Interessekonflikt: Niels Hertz Jensen er næstformand i Vitalrådet, som er uafhængigt, men sponsoreres af producenter af vitaminer m.v.

SVAR:

Referencer

  1. Bjelakowic G, Nikolova D, Simonetti RG et al. Antioxidant supplements for prevention of gastrointestinal cancers: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2004;364:1219-28.