Skip to main content

Skal vi i lyset af COVID-19 akut ophøre med at give ACE-hæmmere til vores hjertesyge patienter?

Videnskabelige selskaber mener nej. Læs kommentar fra overlæge Per Lav Madsen

Torben Tranborg Overlæge Lungemedicinsk Afdeling Sydvestjysk Sygehus. E-mail: Torben.Tranborg.Jensen@rsyd.dk. Interessekonflikter: Ingen

19. mar. 2020
05 min

COVOID-19 får adgang til værtscellen ved at binde sig til ACE-2-receptoren. Kunne det tænkes, at overdødeligheden hos hypertensionspatienter skyldes ACE-hæmmere. Patienter, der får ACE-hæmmere, har meget lavt niveau af ACE. COVID-19 har således få konkurrenter til ACE-2-receptoren. Omvendt vil man så forvente, at patienter med sarkoidose vil være beskyttet til en vis grad mod COVID-19. Er der nogle, der ved mere om det, og skal vi tage vores patienter ud af ACE-hæmmerbehandling?

Faktaboks

Fakta

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen