Skip to main content

Skarp kritik fra Lægeforeningen

Læge Peter Qvortrup Geisling, København. E-mail: pqg@dr.dk

26. okt. 2007
2 min.

Citater fra Politikens forside torsdag den 11. oktober:

»Lægeforeningen siger fra.« »Det, der foregår i danske asylcentre, er ikke lægefagligt forsvarligt.« »Uhørt skarp kritik fra Lægeforeningen.«

Næstformand i Lægeforeningen Hans Buhl citeres for: »Vi ser med stor alvor på, at den danske stat har en masse mennesker i deres varetægt, som bliver syge, hvoraf mange bliver meget alvorligt syge.«

Det er godt gået, Hans. Det er rigtig godt gået. Lægeforeningen går ind med sin gennemslagskraft, troværdighed og kompetence og agerer vagthund på et sundhedsfagligt område. Lægeforeningen tager i dette tilfælde et medansvar for udviklingen i det samfund, den er en del af. I stedet for alene at forsøge at skrabe goder sammen til medlemmerne. Respekt for det.

Ovenstående er et rigtig godt eksempel på, hvordan en tidssvarende lægeforening bør agere over for sundhedsfaglige, samfundsmæssige problemstillinger som eksempelvis behandling af flygtninge, ensomhed, den skrantende middellevetid, langvarig stress, passiv rygning og en lang række andre problemstillinger.

Det er vigtigt af to grunde. For det første, fordi vi som læger ganske enkelt har et ansvar. For det andet, fordi det skaber en lægeforening med en profil, man er stolt over at være medlem af. Og du fik trukket ministeren hurtigt ud af sengen den morgen, Hans. Og alle medier fulgte efter med en journalistisk tæppebombning af de ansvarlige. Et godt eksempel på en professionel måde at sætte dagsordenen på, når man er ude i en god sags tjeneste.

Lov mig at følge op på, om din kritik nu også får de konsekvenser, som politikere fra alle partier lovede. Ellers sætter du bare dagsordenen igen. Og hvis det bliver nødvendigt, kommer det til at gøre endnu mere ondt på de ansvarlige anden gang.