Skip to main content

Skizotypi og borderline. Tidligere kaldet grænsepsykoser. Handest P, Jansson L, Nielsen J.

Anne Marie Råberg Christensen

1. nov. 2005
2 min.

Det er egentlig synd, at de ikke fik hver sin bog. Den skizotypiske sindslidelse og borderlinepersonlighedsforstyrrelsen. De er nemlig begge to spændende at beskæftige sig med, og der havde været rigeligt med indhold til en bog til dem hver. Nu er de så sat ved siden af hinanden - med en til tider lidt pudsig sammensætning. For de er jo meget forskellige lidelser. Skizotypien med de indadvendte, lidt mærkelige og sære personer a la James Joyce . En psykisk problematik i familie med skizofrenien og en kronisk tilstand. Og så den helt anderledes impulsive borderlinepersonlighedsforstyrrelse med svingende identitetsfølelse og gang i den - mere i stil med Marilyn Monroe .

Den teoretiske opfattelse af de to lidelser er også forskellig. Skizotypien beskrives i bogen med deskriptive fænomenologiske termer, mens borderlinepersonlighedsforstyrrelsen beskrives ud fra en psykodynamisk måde at tænke på. Bogen giver mest plads til skizotypien og beskriver på fin vis de symptomer og behandlingsformer, der hører hertil. Der er ingen tvivl om, at forfatterne har megen ekspertise inden for det spektrum af symptomer, som udgør skizotypien. Man kunne ønske, at de havde udtalt sig noget mere om evidensen for medicinsk behandling. Hvornår - hvor meget og hvor længe lyder anbefalingen?

Borderlineforstyrrelsen virker i bogen mere sekundært behandlet. For en børne- og ungdomspsykiater er det beskæmmende, at det udviklingspsykologiske perspektiv ikke fremhæves mere. Personlighedsforstyrrelser er jo resultatet af en biologisk/psykologisk baggrund, der formes og viser sig i barne- og ungdomsårene. Paulina Kernberg bl.a. har skrevet en fin bog om dette: »Personality Disorders in Children and Adolescents«. Specielt i den ambulante ungdomspsykiatri ses mange skizotypale patienter og borderlinepatienter. Også selv om sidstnævnte diagnose af uforklarlige grunde ikke må stilles før 16-års-alderen. Tove Aarkrogs disputats fra 1994 om forløbet af borderlinepersonlighedsforstyrrelse hos unge burde have været nævnt.

Hvem kan have gavn af at læse denne bog? PsykiatriFondens bøger henvender sig traditionelt både til fagfolk og lægfolk. Denne bog kan også fint læses af begge grupper. Faggrupper af alle slags, der er på vej til at orientere sig inden for psykiatrien, vil få hjælp til at få styr på, hvad de forskellige diagnoser står for. Bogen kan anbefales at stå på alle afdelinger, hvor man beskæftiger sig med disse lidelser. Unge og deres forældre vil også kunne have glæde af at læse bogen.

København: PsykiatriFondens Forlag, 2003.

116 sider. Pris: 120 kr.

ISBN 87-90420-32-2