Content area

|

Skoldkoppevaccine

Kommentar fra Kim Kristensen & Tatjana Zaharov. Svar fra Camilla Grud Nielsen et al er indsat sidst i indlægget
Foto: Colourbox
Forfatter(e)
Kim Kristensen1 & Tatjana Zaharov21) Overlæge dr.med. Børneafdelingen Nykøbing F Sygehus og Børneafdelingen Viborg Sygehus e-mail: kimk@dadlnet.dk. 2) Overlæge ph.d. Børneafdelingen Nykøbing F Sygehus e-mail: tza@regionsjaelland.dk. Interessekonflikter: Kim har modtaget foredragshonorar fra MSD.

Nielsen et al anbefaler i en statusartikel [1], at det overvejes at indføre skoldkoppevaccine i det danske børnevaccinationsprogram. Vi er ikke uenige i dette, men må konstatere, at forfatternes anbefaling overvejende er baseret på et enkelt dansk retrospektivt registerbaseret studie [2], hvis værdi man kan sætte spørgsmålstegn ved. I forbindelse med dette studie blev der nemlig også foretaget et prospektivt studie på fire danske børneafdelinger for at belyse validiteten af landspatientregisteret i relation til varicelrelaterede indlæggelser. Det blev fundet, at 74% af børn indlagt med variceller blev registreret med diagnosen, hvilket ser flot ud, men i realiteten ikke kan bruges til noget, da der var tale om et prospektivt studie, hvilket uden tvivl har sat fokus på korrekt diagnosekodning på de valgte afdelinger. Studiet strakte sig over 14 måneder og identificerede i alt 90 børn indlagt med variceller [3]. Dette står i skærende kontrast til de 783 børn, der blev registreret i det andet arbejde, der strakte sig over seks år og omfattede hele landet [2], så simpel forholdsregning afslører, at tallene ikke stemmer.

Hvad angår superinfektion, skal det anføres, at det retrospektive danske studie over en seksårig periode blandt børn indlagt med variceller i hele landet kun registrerede i gennemsnit 12 tilfælde pr. år af infektion i hud og underhud [2], mens det prospektive studie identificerede i alt 19 tilfælde over 14 måneder fordelt på fire afdelinger [3]. I et andet prospektivt studie fra Belgien af børn indlagt med variceller fandtes da også 223 tilfælde af hudinfektion og cellulitis i studieperioden på et år i en befolkning, der er dobbelt så stor som den danske. Antallet af børn indlagt med variceller i samme studie var i alt 552 [3], mens man i det danske studie fandt 783 varicelrelaterede indlæggelser over en seksårig periode svarende til 131 pr. år. Igen afslører simpel forholdsregning, at tallene er tvivlsomme, da incidensen af varicelrelaterede indlæggelser således skulle være mere end dobbelt så stor i Belgien, end den er i Danmark.

Det bør endvidere nævnes, at hverken de danske arbejder eller statusartiklen beskæftiger sig med forekomsten af sequelae, som bestemt ikke er negligabel blandt børn indlagt med variceller [3, 4].

Overvejelser vedrørende indførelse af varicelvaccine i det danske børnevaccinationsprogram bør baseres på valide data.

Svar

Referencer

Camilla Grud Nielsen, Afdelingen for Børn og Unge, Juliane Marie Centeret, Københavns Universitetshospital, Rigshospitalet, e-mail: camilla.grud.nielsen@gmail.com. Marie-Louise von Linstow, Afdelingen for Børn og Unge, Juliane Marie Centeret, Københavns Universitetshospital – Rigshospitalet. Anja Poulsen, Afdelingen for Børn og Unge, Juliane Marie Centeret, Københavns Universitetshospital – Rigshospitalet. Thilde Nordmann Winther, Afdelingen for Børn og Unge, Juliane Marie Centeret, Københavns Universitetshospital – Rigshospitalet. Interessekonflikter: Der er anført potentielle interessekonflikter. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk

Vi takker Zaharov og Kristensen for deres interesse i vores nylige statusartikel om skoldkoppevaccination [1].

Overvejelser vedrørende indførelse af varicelvaccine i det danske børnevaccinationsprogram bør selvsagt baseres på valide data.

Anbefalingen om at overveje indførelse af varicelvaccinen beror på flere aspekter præsenteret i statusartiklen. Som anført har nogle lande, herunder Danmark, været tilbageholdende med at indføre vaccinen af flere årsager – dels manglende data om sygdomsbyrden ved skoldkopper, dels bekymringer om en potentiel stigning i incidensen af helvedesild og et muligt skift til ældre aldersgrupper for primærinfektion. Disse problemstillinger belyses i artiklen.

Zaharov og Kristensen stiller spørgsmålstegn ved korrektheden af tilgængelige data over indlæggelser blandt børn med variceller i Danmark.
Som forfatterne korrekt angiver, findes der to danske studier, begge refereret i statusartiklen, som belyser antallet af indlæggelser med variceller på to forskellige måder. Det første er et nationalt registerbaseret studie over en seksårig periode [2] og det andet et prospektivt studie udført på fire børneafdelinger over 14 måneder [3]. I registerstudiet blev 783 børn registreret som indlagte ≥ 1 døgn, dvs. 130 indlæggelser pr. år. I det prospektive studie blev 90 børn indlagt med variceller. Heraf var dog kun 37 af de 86 børn, der var data for, indlagt i ≥ 1 døgn, som svarer til 32 børn pr. år, hvilket ekstrapoleret til alle landets børneafdelinger lander på samme estimat som i registerstudiet. Såfremt man inkluderer børn indlagt i mindre end 24 timer, er tallet to-tre gange så højt. Denne incidens er rigtigt nok lavere end i f.eks. Belgien [4], men ligger på niveau og endda lidt højere end bl.a. Sverige [5]. Pga. forskelle i studiedesign og sundhedssystemernes opbygning kan det være svært direkte at sammenligne epidemiologien af variceller mellem forskellige europæiske lande.
Zaharov og Kristensen påpeger også forskellen i hyppigheden af superinfektioner i hud og underhud, som angives større i Belgien [4]. Igen kan det være svært at sammenligne praksis i forskellige lande. I Danmark behandles henvendelser med sekundær bakteriel hudinfektion ofte i almen praksis og bliver derfor ikke registreret.

Variceller udgør pga. hyppigheden af infektionen en betydelig sygdomsbyrde i den danske børnepopulation og kan medføre alvorlige komplikationer og sequelae.

Overvejelser om indførelsen af varicelvaccinen i børnevaccinationsprogrammet bør baseres på valide data, som ud over indlæggelseshyppighed og symptomer inkluderer viden om sikkerhed og effekt af vaccinen. Disse data og viden foreligger og kan danne grundlag for en revurdering af indførelsen af varicelvaccine i det danske børnevaccinationsprogram.

Nielsen C, von Linstow ML, Poulsen A. Skoldkoppevaccine, Ugeskr Læger 2021;183:V04210308.
Helmuth IG, Poulsen A, Mølbak K. A national register-based study of paediatric varicella hospitalization in Denmark 2010 – 2016. Epidemiol Infect. 2017; 145(13):2683-93.
Helmuth IG, Marcella DB, Glenthøj JP et al. Children hospitalized with varicella in Denmark: sensitivity of the national patient register. Pediatr Infect Dis J. 2017; 36(1):31-5.
Blumental S, Sabbe M, Lepage P, Belgian Group for Varicella. Varicella paediatric hospitalizations in Belgium: a 1-year national survey. Arch Dis Child. 2016: 101(1): 16-22.
Widgren K, Giesecke J, Lindquist L, Tegnell A. The burden of chickenpox disease in Sweden. BMC Infect Dis. 2016;16(1):666.

Blad nummer: 

Referencer

  1. Nielsen C, von Linstow ML, Poulsen A. Skoldkoppevaccine, Ugeskr Læger 2021;183:V04210308.
    Helmuth IG, Poulsen A, Mølbak K. A national register-based study of paediatric varicella hospitalization in Denmark 2010 – 2016. Epidemiol Infect. 2017; 145(13):2683-93.
    Helmuth IG, Marcella DB, Glenthøj JP et al. Children hospitalized with varicella in Denmark: sensitivity of the national patient register. Pediatr Infect Dis J. 2017; 36(1):31-5.
    Blumental S, Sabbe M, Lepage P, Belgian Group for Varicella. Varicella paediatric hospitalizations in Belgium: a 1-year national survey. Arch Dis Child. 2016: 101(1): 16-22.
    Rack AL, Veit Grote, Belohradsky AS et al. Neurologic varicella complications before routine Immunzations in Germany. Pediatr Neurol. 2010; 42(1):40-8.

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar