Skip to main content

Forfatter:Oestrich IH Forlag: K_benhavn: Politikens Forlag, 2010SIDER: 194

Pris: 250 kr.

ISBN:

ISBN: 978-87-9370-4

BOGANMELDELSE

Angst er en naturlig følelse, der evolutionsbiologisk har haft stor betydning for menneskeslægtens overlevelse. Angst kan imidlertid som bekendt også antage patologiske dimensioner og medføre betydelige indskrænkelser i dagliglivet og i sine sværeste former medføre handlingslammelse og social invaliditet.

Irene Oestrich beskriver i bogen »Slip angsten - gør op med frihedens værste fjende«, hvordan den irrationelle angst kan forstås, håndteres og bekæmpes i en kognitiv adfærdsterapeutisk referensramme.

Bogen er delt i tre: første del handler om en forståelse af angsten, herunder de fysiologiske mekanismer, anden del om håndtering, herunder styrkelse af robustheden og tredje del om angsten som sygdom, hvor de forskellige angsttilstande gennemgås, herunder også et kort afsnit om medicin.

Der sluttes af med et opsamlende »efterord« og en lille fabel om sandheden og løgnen. Der medfølger en cd-rom, hvor der guides igennem diverse coping-strategier og øvelser, bl.a. i afspænding og mindfulness, indtalt af forfatteren.

Bogen, der primært henvender sig til mennesker med angst og disses pårørende, er skrevet i et lettilgængeligt sprog med mange velvalgte cases og giver en god og forståelig indføring i den kognitive metode. Tekstmæssigt kan den dog indimellem virke lidt vel tung og omstændelig, og sideantallet kunne med fordel reduceres, hvilket ville forøge dens værdi som »brugsbog« for den primære målgruppe.

Alt i alt er det imidlertid en god og informativ bog, som også kan anbefales bredt til sundhedsprofessionelle.