Skip to main content

Smitteopsporing og den nye britiske variant cluster B.1.1.7

En ærlig, transparent, »real-time« offentliggørelse af data omkring smitteopsporing er nødvendig. Læs svar fra STPS sidst i indlægget.

Colourbox
Colourbox

Eskild Petersen, Adjungeret Professor, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. E-mail: eskild.petersen@gmail.com. Christian Wejse, Lektor, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. INTERESSEKONFLIKTER: ingen

8. jan. 2021
05 min

Den britiske coronavirusvariant, cluster B.1.1.7, har spredt sig hurtigt i Storbritannien og estimeres at være ca. 50% mere smitsomt end den tidligere dominerende linje [1]. Cluster B.1.1.7 forventes at udgøre 90% af alle coronavirus i Storbritannien den 1. februar [1].

Andelen af påviste tilfælde stiger også i Danmark, og i uge 52 udgjorde cluster B.1.1.7. 2,3% af alle de sekventerede prøver [2] men 7,1% af prøverne fra Nordjylland. Tallene viser, at andelen af cluster B.1.1.7 er blevet fordoblet de seneste fire uger [2], og nu, to uger senere, må forventes at udgøre ca. 8% af samtlige positive prøver.

At cluster B.1.1.7 er 50% mere smitsomt betyder, at smittetallet stiger med 50%, og vores kontrolforanstaltninger bliver 50% mindre effektive alt andet lige.

Det er svært at se mere effektive kontrolforanstaltninger i en situation, hvor samfundet er lukket meget ned, og skolerne er lukket. Det må forventes, at cluster B.1.1.7 i løbet af de kommende uger vil sprede sig i Danmark som i Storbritannien, og indsatsen må rette sig mod at nedsætte den hastighed, cluster B.1.1.7 spreder sig med, og her spiller en effektiv smitteopsporing en væsentlig rolle.

Danmark har verdens højeste testkapacitet pr. indbygger med ca. 100.000 PCR-test plus ca. 100.000 hurtigtest pr. dag svarende til ca. 35.000 test pr. million indbyggere pr. dag [3].

Testning for coronavirus er kun et værktøj, som skal give informationer til de myndigheder, som følger op på en positiv test dvs. foretager smitteopsporing.

Smitteopsporing er lagt i hænderne på Styrelsen for Patientsikkerhed, STPS. Imidlertid påviste Berlingske Tidende i en artikel den 20. december, at STPS kun talte med ca. 1.500 smittede dagligt mod målsætningen om at nå 3.000 smittede dagligt [4]. Inden da, den 17. december, lovede Sundhedsminister Magnus Heunicke, at der ville blive ansat 800 flere til at varetage smitteopsporing, og målsætningen blev hævet til 5.000 gennemførte kontakter dagligt [5].

Hvorfor er dette vigtigt?

Med den hurtige spredning af cluster B.1.1.7 i Danmark kan man måske reducere smittehastighden og dermed smittetallet ved hurtigt at isolere personer fundet smittet med cluster B.1.1.7 og sikre hurtigt testning og opfølgning af deres kontakter.

Som eksempel kan nævnes to større udbrud på plejecentre rapporteret i pressen den 4. januar 2021 med over 60 smittede beboere og personale hvert sted. Det kunne være cluster B.1.1.7, og en ekstra indsats for at sikre smitteopsporing og testning af kontakter vil være helt centralt samtidig med en hurtigere diagnostik af cluster B.1.1.7. Modelleringer har vist, at skal man opnå at sænke kontakttallet til under én, kræver det opsporing og isolation af 15-40 kontakter pr. smittet [6] samt at smitteopsporingen ikke forsinkes med mere end tre dage [7].

Under hele pandemien har vi været vant til daglig information om antal testede, antal positive, indlagte og antal døde af COVID-19. Statens Serum Institut har konsekvent ført en åben og transparent informationspolitik, som er nødvendig for at befolkningen – som forventes at forstå hvorfor restriktionerne er vigtige – kan være informeret om situationen.

Samme åbenhed savnes for smitteopsporing

En stor testkapacitet udnyttes ikke fuldt ud uden en effektiv smitteopsporing, og vi savner daglige tal for antal af smittede, som STPS lykkes at kontakte, antal smittede med cluster B.1.1.7 som kontaktes, antal kontakter til smittede som kontaktes. Disse tal bør dagligt lægges ud på STPS’ hjemmeside på samme måde som antal testede, smittede, indlagte og døde offentliggøres på SSI’s hjemmeside.

I en krise som denne, hvor ansvaret for håndtering af krisen ligger i adfærden hos hvert enkelt borger, er umiddelbar tilgang til opdaterede informationer nødvendig for at sikre forståelsen for de restriktioner regeringer indfører. En ærlig, transparent, »real-time« offentliggørelse af data omkring smitteopsporing er nødvendig, uden at medierne skal være tvunget til at få disse informationer ved at skulle bede om aktindsigt med henvisning til loven om offentlighed i forvaltningen.

Faktaboks

SVAR

Referencer

Referencer

  1. Davies NG, Barnard RC, Jarvis CI et al. Estimated transmissibility and severity of novel SARS-CoV-2 Variant of Concern 202012/01 in England. medRxiv 24 Dec. 2020. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.24.20248822v1

  2. Statens Serum Institut. Ny status på forekomsten af cluster B.1.1.7 i Danmark. https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2021/ny-status-pa-forekomst-af-cluster-b117-i-danmark

  3. https://ourworldindata.org/coronavirus-testing

  4. McGhie S. Smitteopsporingen har været bagud med flere tusinde smittede. Berlingske Tidende 20. dec 2020. https://www.berlingske.dk/samfund/smitteopsporingen-har-ikke-en-eneste-dag-i-december-ringet-til.

  5. DR. COVID-19: Mere end 800 nye medarbejdere til smitteopsporingen

  6. https://stps.dk/da/nyheder/2020/covid-19-mere-end-800-nye-medarbejdere-til-smitteopsporingen-/

  7. Kucharski AJ, Klepac P, Conlan AJK et al. CMMID COVID-19 working group. Effectiveness of isolation, testing, contact tracing, and physical distancing on reducing transmission of SARS-CoV-2 in different settings: a mathematical modelling study. Lancet Infect Dis 2020;20:1151-60.

  8. Kretzschmar ME, Rozhnova G, Bootsma MCJ et al. Impact of delays on effectiveness of contact tracing strategies for COVID-19: a modelling study. Lancet Public Health 2020;5:e452-e459.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen