Skip to main content

Social ulighed og tobak

Hvis Danmark skal have en røgfri ungdom år 2030, vil det kræve, at Danmark skærper kontrollen af salg af tobak til mindreårige markant, skriver Finn Edler von Eyben

Finn Edler von Eyben, læge

9. okt. 2019
3 min

Folketinget debatterede tobak i april 2019. Partierne i rød blok ville arbejde for igen at få et fald i andelen af rygere. Den nye regering vil nu gennemføre disse stramninger. For eksempel plain packaging hvor en neutral farve erstatter salgsfremmende farvestrålende ydersider på cigaretpakkerne. Butikker skal ikke udstille tobaksvarer. Vi ved det mindsker salg af tobak.

Der er en social gradient i andelen af rygere, således at den gruppe, der har en kort uddannelse, har en større andel, der ryger, end den, der har en lang uddannelse. I forbindelse med folketingvalget 2019 blev Mette Frederiksen spurgt om hendes holdning til øgede tobaksafgifter. Hun var bekymret over, at de, der har en kort uddannelse og forholdsvis mindre indtjening, bliver dem, der rammes hårdest af markant højere priser på tobak.

Regeringen vil nu øge tobaksafgifterne med ti kroner for en pakke med tyve cigaretter. Men partierne i blå blok vil samle et flertal i folketinget for en pris på 60 kroner. En stor del af voksne danskere deler ønsket om, at prisen for cigaretter blive markant højere.

På basis af undersøgelse ved Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi (DIKE) oplyste en af middellevetidsrapporterne, at højere funktionærer i 1994 havde en andel af storrygere på 15 procent, mens førtidspensionister og arbejdsløse havde en andel på 32 procent. Rapporten viste også, at storrygere havde 2,9 gange så høj risiko for at dø i løbet af 11 år som aldrigrygere. Rapporten konkludede, at livstilsfaktorer udgør en del af den sociale ulighed i dødelighed i Danmark.

Oplysningerne bør indgå i beslutninger om videreudviklingen af det danske sundhedsvæsen.

Langt de fleste dagligrygere i Danmark startede med at ryge, mens de var mindreårige. Som mindreårig kan de fleste ikke overskue langtidsvirkningerne af et dagligt forbrug af tobak. Den danske rygelov oplyser, at den bygger på, at det er lovligt at bruge tobak. Dog er det forbudt at sælge tobak til mindreårige. Mindreårige køber millioner af cigaretter i Danmark hvert år. Alligevel har kun seks butikker fået bøde for ulovligt salg. Den 1. januar 2019 overførte Danmark overvågningen af ulovligt salg til Sikringsstyrelsen. Det har ikke ført til domfældelser.

Så loven om salg til mindreårige i Danmark er i realiteten sanktionsløs. Til sammenligning har ulovligt salg af cannabis ført til dom med flere måneders fængsel. Hvis Danmark skal have en røgfri ungdom år 2030, vil det kræve, at Danmark skærper kontrollen af salg af tobak til mindreårige markant

I forordet til middelevetidsrapporten skrev daværende sundhedsminister Sonja Miklsen: »Med regeringens Folkesundhedsprogram er der lagt op til en langsigtet og tværgående indsats. Kun herved kan målet om øget social lighed i sundhed nås«.