Skip to main content

SpecialeGuiden virker ikke!

6. nov. 2009
2 min.

På vegne af rekrutteringsudvalget i Dansk Selskab for Geriatri, Anne Birgitte L. Pedersen, E-mail: ablpe@dadlnet.dk

Lægeforeningens elektroniske SpecialeGuide (www.specialeguiden.dk/Questionnaire.asp) er ikke anvendelig, hvis man overvejer at vælge et af de intern medicinske specialer.

De fleste intern medicinske specialer kommer ikke frem som en mulighed, lige meget hvor meget man prøver at målrette sine markeringer.

Derimod kommer de intern medicinske specialer reumatologi og endokrinologi frem, næsten underordnet hvordan man markerer sine ønsker for et fremtidigt speciale.

Hvorfor dette er tilfældet, har vi trods ihærdig korrespondance med Lægeforeningen de sidste fire måneder ikke kunnet få oplyst.

Vi vil derfor gerne advare mod brug af SpecialeGuiden - den er mere vildledende end vejledende.

> Svar: SpecialeGuiden virker

Lars Zebis, tovholder på Team Uddannelse i Yngre Læger E-mail: lrz@post.tele.dk

SpecialeGuiden er et redskab, den enkelte læge kan bruge som hjælp til at afklare sit valg af speciale, og det er et af værktøjerne i Yngre Lægers forstærkede indsats på karriererådgivningsområdet.

Inden vi lancerede SpecialeGuiden på www.laeger.dk, testede vi systemet for at se, om alle specialer kunne dukke op som mulige specialevalg - og det kunne de.

At geriatri ikke dukker op som en mulighed så hyppigt, som ønsket af forfatteren, kan skyldes, at de data, der ligger til grund for SpecialeGuiden ikke er entydige for geriatris vedkommende. F.eks. har de læger, der har besvaret spørgeskemaet, besvaret det meget forskelligt. Det betyder, at man ikke kan udlede en entydig geriatrisk profil, men at det er et speciale med mange forskellige interesser.

Som vi tidligere har meddelt indlæggets forfatter, arbejder vi hele tiden med at forbedre SpecialeGuiden. Et af de tiltag, vi arbejder med i øjeblikket, er at give brugerne mulighed for i større grad at kunne vægte de enkelte spørgsmål i SpecialeGuiden for dermed at forstærke gennemslagskraften af de områder, man vægter højst.