Skip to main content

Speciallæger skal skifte speciale

Reservelæge Martin Vesterby, Silkeborg. E-mail: mvesterby@hotmail.com

10. aug. 2007
2 min.

Der er under et hemmeligt møde mellem Sundhedsstyrelsen og en repræsentant fra Foreningen af Speciallæger taget en beslutning. Mødet har fundet sted bag lukkede døre, og der foreligger ikke et referat. Det er oplyst, at der blev stillet et ultimatum fra Sundhedsstyrelsens side.

Der er underskrevet en aftale, der ligger til grund for efterfølgende tiltag. Der skal vælges 75 læger, der har gennemført deres hoveduddannelse. De skal i et nyt speciale. Dette for at tilgodese manglen på speciallæger inden for visse områder.

Der vil blive valgt 25 gynækologer, 25 anæstesilæger og 25 kardiologer. Disse vil, efter udvælgelsen, selv have mulighed for at vælge mellem fem specialer med akut mangel på speciallæger. Dette skal ske inden for en firemåneders periode. Hvis de udvalgte læger ikke har truffet et selvstændigt valg, vil Sundhedsstyrelsen være behjælpelig med dette.

Der vil kunne vælges mellem psykiatri, patologi, børn og unge-psykiatri, radiologi og onkologi.

Man vil i forbindelse med udvælgelsen fokusere på de syv kompetencer. Det vil favorisere de læger, der fx har ledelsesmæssig erfaring fra FAS' bestyrelse eller lignende.

Forskningsmæssige resultater vil ikke inddrages i vurderingen. Det være sig ph.d., dr.med., eller eventuelle professorater.

De udvalgte er garanteret ansættelse i et område vest for den jyske højderyg.

Der er ingen lønmæssige tillæg ved dette forløb, men der tilbydes øget uddannelse med mulighed for at komme med kritik, når man har gennemført uddannelsen. Hvis denne uddannelse ikke har været af en tilstrækkelig kvalitet, eller der ikke har været resurser til at gennemføre planlagt uddannelse.

Da FAS har underskrevet aftalen, vil der ikke være mulighed for støtte fra FAS' bestyrelse, hvis man vurderer sig uretfærdig behandlet i forbindelse med dette nye tiltag. Men på den anden side: hvad kunne problemet egentlig være? I har jo været vant til tvang hele livet.

Ovenstående er lavet som et tankespind med en venlig tanke sendt til formand Poul Jaszczak, Foreningen af Speciallæger.

Jeg håber meget, at flere medlemmer fra FAS vil tage del i den debat, der foregår angående fireårsreglen, og det, den medfører for yngre læger.

Vi er mange, der føler os pressede og frygter en forringelse af vores uddannelse og dårligere kår for vores kommende kollegaer.

Det næste spørgsmål må være: Hvad vi skal tvinges til næste gang, og hvornår vi siger stop ...?