Skip to main content

Statens Serum Institut i dobbeltrolle som faglig rådgiver og testproducent - historien om Mycoplasma genitalium

Per Schouenborg, specialechef klinisk mikrobiologi, Vejle Sygehus. E-mail: psc@vs.vejleamt.dk

1. nov. 2005
1 min.

April 2003 udsendte Statens Serum Institut »SSI-Nyt« til praktiserende læger, men ikke til de klinisk mikrobiologiske afdelinger, som derfor noget desorienterede modtager stribevis af opringninger, om de praktiserende læger nu rutinemæssigt skal sende urethra og cervixpodninger til SSI til undersøgelse for Mycoplasma genitalium.

Den patogene betydning af denne mikroorganisme er ikke diskuteret i et fagligt forum, men den unavngivne forfatter kan berette, at der nu foreligger sikre beviser for, at bakterien kan give sygdom.

I »Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines« fra maj 2002 fra Center of Disease Control omtales Mycoplasma genitalium kun summarisk: Specific diagnostic tests for Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma genitalium are not indicated, because the detection for these organisms is often difficult and would not alter therapy.

De såkaldt »sikre beviser« er således ikke kendt af alle. Det rejser følgende spørgsmål:

  1. Er det hensigtsmæssigt, at SSI både er faglig rådgiver og testproducent? I andre sammenhænge ville man jo nok foretrække, at den, der rådgiver, ikke samtidig har økonomiske interesser i rådgivningens konsekvenser.

  2. Er der foretaget medicinsk teknologivurdering - eller har der været diskussion i kompetent fagligt forum?

  3. Er testen valideret - og hvad er resultatet?

Det er betænkeligt, at en mand ansat på Statens Serum Institut kan udløse millionudgifter for samfundet, uden at nytteværdien af testen overhovedet har været diskuteret.

SVAR 1

SVAR 2