Skip to main content

Statistisk problemløsning

Læge, ph.d.-studerende Annette Østergaard Jensen, E-mail: aoj@dce.au.dk

14. dec. 2007
2 min.


Denne bog er, som forordet antyder, primært skrevet til 2.-3. semester af bacheloruddannelsen i sociologi og anbefales i øvrigt til psykologistuderende, studerende i folkesundhedsvidenskab og forskere, der anvender statistiske metoder til at analysere data fra forskellige former for undersøgelser.

Bogen er på et niveau, der kræver et vist kendskab til statistik, f.eks. på niveau med et basalt biostatistikkursus. Skal man arbejde med forskning inden for klinisk epidemiologi eller statistik, kan bogen - også for læger - være værd at læse i sin fulde længde.

Bogen er opdelt i fire dele. I første del beskrives de nødvendige præmisser for at forstå den statistiske analyse, herunder databegrebet, skalatyper, værdier anvendt i den deskriptive statistik, fundamentet for opbygning af den statistiske model, metodiske grundbegreber og statistiske problemer. I anden del beskrives en række forskellige teknikker, estimation og vurdering af usikkerhed og signifikanstest. I tredje del præsenteres den stratificerede tabelanalyse, og hvordan man planlægger sin multivariate analyse. I sidste del beskrives de mest anvendte multivariate parametriske modeller, herunder regressionsmodeller, lineære modeller, log-lineære modeller, Mantel-Haenszel-analyser og Poisson-regressionen.

Bogen er utrolig velskrevet, og på en meget pædagogisk måde forklarer forfatteren nogle af de spørgsmål, man måtte sidde tilbage med, når man overfladisk har arbejdet med statistiske modeller og databehandling. Således forklarer forfatteren på en letforståelig måde baggrunden for de forskellige statistiske modeller - og deres begrænsninger.

Generelt omhandler bogen sammenhængsbegrebet; dvs. sammenhængen mellem to eller flere variable. Da dette problem er centralt også i biomedicinsk forskning, kunne alle læger have gavn af at læse bogen. Specielt kapitel 10 er relevant, fordi det omhandler signifikanstest, som tillægges så stor betydning inden for al evidensbaseret medicin.