Content area

|

»Statusartikel« om helbredstjek var et subjektivt partsindlæg

Forfatter(e)
Lasse T. Krogsbøll E-mail: ltk@cochrane.dk Karsten Juhl Jørgensen Peter C. Gøtzsche Det Nordiske Cochrane Center, Rigshospitalet Interessekonflikter: ingen
I Ugeskrift for Lægers serie om screeninger var der en artikel med titlen ”Helbredstjek for hjerte-kar-sygdom i dansk almen praksis”. Lauritzen et al gav dog intet overblik over evidensen på området, som en statusartikel skal, men beskrev primært Ebeltoft- og ADDITION-studierne. Ebeltoft-studiet inkluderede blot 3.464 personer og havde 253 dødsfald i 15-årsopfølgningen, mens ADDITION-studiet ikke omhandlede helbredsundersøgelser, men behandling af screeningspåvist diabetes mellitus.

SVAR:

Torsten Lauritzen, Institut for Folkesundhed, Sektion for Almen Medicin, Aarhus Universitet

E-mail: tl@alm.au.dk

Knut Borch-Johnsen, Sygehusledelsen, Holbæk Sygehus

Annelli Sandbæk, Institut for Folkesundhed, Sektion for Almen Medicin, Aarhus Universitet

Interessekonflikter: http://ugeskriftet.dk/videnskab/helbredstjek-hjerte-kar-sygdom-i-dansk-a...

Krogsbøll et al fremfører følgende kritikpunkter: 1) at artiklens opbygning er forkert, 2) at ADDITION-studiet ikke inkluderede helbredsundersøgelser, og 3) at vi ikke omtaler ADDITION-Cambridge. Sluttelig mener Krogsbøll et al, 4) at det nu endegyldigt er bevist, at helbredsundersøgelser ikke virker.

Ad 1): Vi valgte i introduktionen at referere og henvise til hovedresultaterne fra to nyere review [1, 2] samt den dertil relaterede debat. Almen praksis fremhæves som havende bedre mulighed for at forebygge end andre institutioner [2, 3]. Vi valgte derfor at fokusere på studier fra almen praksis og supplere med ny viden fra Sundhedsprojekt Ebeltoft og ADDITION-studiet – begge studier, der udgår fra almen praksis.

Ad 2): ADDITION-studiet blev i Danmark gennemført som en invitation til en helbredsundersøgelse i almen praksis, som inkluderede undersøgelse for uerkendt diabetes, høj risiko for diabetes og risiko for hjerte-kar-sygdom. Der var tale om en højrisikostrategi: alle, der mødte til helbredsundersøgelse, skulle have høj risiko for diabetes.

Ad 3) ADDITION-Cambridge blev omtalt i vores artikel sammen med vores letter vedrørende dette studie (referencerne 22 og 23 i artiklen).

Ad 4) I et letter til BMJ [4] har vi, sammen med mange andre, kommenteret de nylige resultater fra Inter99 og den medfølgende leder. Vi mener i modsætning til Gøtzsche, at højrisikoscreening med efterfølgende helbredsundersøgelser for diabetes og risiko for hjerte-kar-sygdom i almen praksis, efterfulgt af multifaktoriel behandling, har et stort potentiale. Underbehandling med f.eks. statiner synes i denne forbindelse at være et stort problem, som kan relateres til øget sygelighed (hjerte-kar-sygdom) og tidlig død blandt de underbehandlede sammenlignet med de bedst behandlede [5].

LITTERATUR

  1. Krogsbøll LT, Jørgensen KJ, Grønhøj Larsen C et al. General health checks in adults for reducing morbidity and mortality from disease: Cochrane systematic review and meta-analysis. BMJ 2012;345:e7191.

  2. Si S, Moss JR, Sullivan TR et al. Effectiveness of general practice-based health checks: a systematic review and meta-analysis. Br J Gen Pract 2014;64:e47-e53.

  3. Sox HC. The health checkup: Was it ever effective? could it be effective? JAMA 2013;309:2496-7.

  4. BMJ 2014;348:g3680. www.bmj.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/content/348/bmj.g3680.long.

  5. Simmons RK, Carlsen AH, Griffin SJ et al. Variation in prescribing of lipid-lowering medication in primary care is associated with incidence of cardiovascular disease and all-cause mortality in people with screen-detected diabetes: findings from the ADDITION-Denmark trial. Diabet Med (submitted)

...
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Susanne Mejlby Nielsen | 06/08
4 kommentarer
af Gunvor Kramshøj Larsen | 04/08
28 kommentarer
af Jette Birgitte Lehnsbo Korsgaard | 03/08
2 kommentarer
af Olaf Bjarne Paulson | 03/08
1 Kommentar
af Hanne Hulgaard | 02/08
4 kommentarer
af Christian Stefan Legind | 28/07
2 kommentarer
af Connie Lærkholm Hansen | 23/07
1 Kommentar
af Lene Heise Garvey | 23/07
4 kommentarer
af Peter Tagmose Thomsen | 20/07
1 Kommentar