Skip to main content

Stjernepakker: fra mælkevej til motorvej

Christina
Foto: Claus Boesen, Jesper Voldgaard & Lars Horn

Christina Svanholm, praktiserende læge

15. feb. 2024
2 min.

I Grenaa opfandt en gruppe initiativrige læger for nogle år siden begrebet Stjernepatienter [1-3]. Formålet var hurtigt at kunne identificere mennesker med et særligt behov for sammenhæng og kontinuitet. 
Disse »stjerner« har i første omgang været reserveret til almen praksis, hvor mange praktiserende læger har taget begrebet til sig og nu kategoriserer deres patienter med øget behov for håndholdte tilbud. I et samfund, hvor uligheden i sundhed er stigende, er der behov for, at disse stjernemarkeringer kan oprettes og deles tværsektorielt, så kommuner, sygehuse og øvrige aktører på sundhedsområdet hurtigt kan identificere mennesker med behov for et håndholdt forløb.

Indførelsen af kræftpakkerne i 2007 [4] er et af få, succesfulde tværsektorielle tiltag i dansk sundhedspolitik. Formålet var øget fokus på forløbskoordination og unødig ventetid. Nuvel, der er, som Helene Probst beskriver i Ugeskrift for Læger den 11. december 2023, behov for en differentiering, for det er ikke alle kræftformer, der haster lige meget.

Men det er ikke pointen her. Det gode ved kræftpakkerne er koordinationen. Når vi har hjulpet patienten ind på udredningens motorvej, er succesen ikke betinget af hastigheden, men i høj grad af de tydeligt markerede afkørsler, der erstatter de tidsrøvende lyskryds.

Disse »stjerner« har i første omgang været reserveret til almen praksis, hvor mange praktiserende læger har taget begrebet til sig og nu kategoriserer deres patienter med øget behov for håndholdte tilbud.Christina Svanholm, praktiserende læge

Stjernepatienter er, ligesom kræftpatienter, ikke en homogen størrelse. Mange livsomstændigheder kan gøre mennesker sårbare og vanskeliggøre evnen til at tage vare på egen sundhed og trivsel i en kortere eller længere periode. Der kan være tale om fysisk eller psykisk sygdom, påvirkede socioøkonomiske vilkår, misbrug eller sågar ulighed i digitale færdigheder.

I aftalegrundlaget om kræftpakkerne kan man læse, at kræftpatienter har krav på akut handling og klar besked fra sundhedsvæsenet. Tilsvarende har stjernepatienterne – de særligt sårbare og komplekst syge borgere – krav på et sammenhængende forløb med ekstra støtte til navigation.

Så hvad med at vi laver et stjernepakkeforløb, hvor særligt sårbare borgere hjælpes fra den uigennemsigtige fjerne mælkevej ind på motorvejen ved hjælp af en tværsektoriel, digital ledestjerne. En stjerne, der samtidig kan sikre hjælp fra en navigatør, som alt efter typen af behov, kan være en link worker [5] fra civilsamfundet, en sygeplejerske fra hospitalet eller en social- eller sundhedsfaglig fra kommunen.

En tværsektoriel stjernemarkering vil ikke alene give mulighed for hurtigere identifikation af mennesker med behov for håndholdte forløb; den vil også mindske det unødige spild af ressourcer, der opstår, når undersøgelser, udredninger og behandlinger må udskydes eller gentages pga. udeblivelser eller misforståelser.