Skip to main content

Stop afdelingsstyringen af adgangen til de »små« specialer

♠ Reservelæge Frederik Liljefred, Geriatrisk Afdeling, Svendborg Sygehus

18. mar. 2010
3 min.

E-mail: frold@dadlnet.dkMed 4-års-reglens komme er det vigtigere end nogen sinde, at vi sikrer de yngste læger muligheden for så hurtigt som muligt at prøve kræfter med det speciale, som er den enkeltes drøm eller mål. Desværre opleves det, at flere af de »små« og ofte også populære specialer selvadministrerer tilgangen. Hvor hoveduddannelsesansættelser skal gennemgå en formaliseret ansættelsesprocedure med repræsentanter uden for specialet, er flaskehalsen i stigende grad introduktionsstillingerne.

Der kendes til tilfælde, hvor folk har gået i to på hinanden følgende introduktionsstillinger i samme speciale og således har blokeret vejen for en uddannelsessøgende kollega.

Det må være i Yngre Lægers interesse, at flest mulige af deres medlemmer får muligheden for at afprøve det speciale, de ønsker, inden 4-års-fristen er udløbet. Yngre Læger har tidligere arbejdet for at øge antallet af i- og h-stillinger, men det er ganske uheldigt, hvis en øget normering af disse kun er en fiktiv normering, fordi afdelingerne selv kan styre flowet gennem flaskehalsen. Derfor vil jeg opfordre Yngre Læger til at arbejde for:

  1. At man højst kan have én introduktionsstilling i samme speciale, således man ikke kan »blokere« for ansættelse af nye, yngre kollegaer.

  2. At introduktionsstillinger forsat begrænses til en varighed på maks. et år.

  3. At alle ansættelser, som er klassicficeret, skal forudgås af ansættelsessamtaler, gerne som for hoveduddannelsesstillinger med repræsentanter uden for specialet.

  4. Centralisering evt. regionalcentralisering af ansættelser og administration af disse, så ovenstående tre punkter ikke kan »gradbøjes« efter de enkelte afdelingers forgodtbefindende

Det er urimeligt, at ansøgere til en introduktionsstilling - en klassificeret ansættelse - kan opleve, at der er ansøgningsfrist fredag og modtage en mail mandag morgen kl. 9.30 med, at stillingen er besat. Det gør ansættelsesproceduren uigennemsigtigt og vækker mistanke om nepotisme og at stillingerne er forudbesat, og tilbage sidder ansøgeren med fornemmelsen af at have spildt sin tid. Yngre Læger har lagt et stort arbejde i at gøre ansættelserne til hoveduddannelsen upartiske og gennemsigtige - lad det arbejde fortsætte, og lad os rette fokus mod introduktionsstillingerne.

> Svar:

Mange tak for dit indlæg om afdelingsstyringen af adgangen til de små specialer.

Vi er i Yngre Læger meget enige med dig i, at der er behov for et større fokus på introduktionsstillingerne, så man bl.a. undgår, at afdelingerne på forhånd har udpeget en kandidat, inden de opslår introduktionsstillingen.

I Yngre Læger mener vi, at der skal være så konkrete rammer som muligt for introduktionsstillingerne. Med det mener vi, at:

  • der skal oprettes et ansættelsesudvalg til alle introduktionsstillinger, så man ad den vej sikrer en større grad af åbenhed om ansættelserne

  • alle introduktionsstillinger skal opslås, så alle har lige mulighed for at søge dem

  • der skal afholdes ansættelsessamtaler til alle introduktionsstillinger.

Hvis der er oprettet ansættelsesudvalg, stillingerne bliver opslået, og der bliver holdt ansættelsessamtaler osv., er det vores overbevisning, at det vil give en langt større grad af åbenhed om, hvem der bliver ansat og hvorfor.

Yngre Læger mener også, som du skriver, at ansættelsesudvalget skal pege på kandidater, som endnu ikke har været igennem en introduktionsstilling i det pågældende speciale. På den måde sikrer man, at adgangen ikke blokeres for kandidater uden dette uddannelseselement.

Yngre Læger vil nu gå videre med anbefalingerne, som nævnt ovenfor, til de regionale videreuddannelsesråd for på den måde at sørge for, at det bliver et ansvarsområde for regionerne.

Reservelæge Lars Riber Zebis, formand for Team Uddannelse.

E-mail: larszebis@gmail.com