Skip to main content

Strukturkommissionens arbejde kan ikke stå alene

Helene
Foto: Claus Boesen, Jesper Voldgaard & Lars Horn

Helene Probst

10. jun. 2024
3 min.

I disse dage venter vi med spænding på, hvad det er for et sundhedsvæsenets landkort, som direktøren for Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, og hans kyndige kommission er nået frem til. Vi har ønsker om et stærkere primært sundhedsvæsen, sammenhæng, livtag med uligheden og meget mere.

Det er næsten som dagene op til juleaften. Mon gaven indeholder det, vi ønsker? Får vi en slidstærk gave, der kan holde i mange år? Eller er det et stort puslespil, som vi skal bruge år på at samle?

Selvom vi har høje forhåbninger, kan Strukturkommissionens arbejde ikke stå alene. Derfor må de seneste års udviklingsarbejde ikke gå i glemmebogen, så her et par nedslag på vores fælles »to do-liste«.

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i maj en væsentlig og grundig rapport [1], der lægger op til en reform af den lægelige videreuddannelse. Den røde tråd i rapporten er først generalist og derefter specialist. Rapporten er et opgør med silotænkningen på hospitalerne og skal bidrage til bedre behandling af den ældre og multisyge patient. Alle læger bør læse med. Her får man beskrivelsen af fremtidens læge!

Robusthedskommissionens rapport [2] er grebet ud af sundhedsvæsenet: stop op-kultur, vælg klogt, transformation mv. er blevet »talk of the town«. Der er meget i gang, og vi identificerer løbende barrierer for udviklingen, som skal håndteres. Der bliver brug for en offentlig debat om både nødvendigheden og fordelene af denne udvikling.

»Det er næsten som dagene op til juleaften. Mon gaven indeholder, det vi ønsker? Får vi en slidstærk gave, der kan holde i mange år? Eller er det et stort puslespil, som vi skal bruge år på at samle?«Helene Probst

Defensiv medicin har desværre fået fodfæste i sundhedsvæsenet. Det var meget velkomment, at sundhedsministeren på årets Lægemøde italesatte behovet for et opgør med netop det. Der er fokus på at tilpasse tilsyn og klagesystem, så vi fremmer læring frem for nulfejlskultur. Der er brug for drøftelser af, hvordan vi åbent og transparent kan håndtere fejl, uden at sundhedspersonalet skal frygte for repressalier.

Klimaforandringer er en trussel for folkesundheden, og sundhedsvæsenet skal være klar til at håndtere det og samtidig bidrage med at mindske klimaaftrykket. Regionernes strategi Grønne Hospitaler [3] med ambitiøse mål om at nedbringe CO2-udledningen er et vigtigt skridt. Mange hospitaler og ildsjæle går foran, men der er brug for meget mere i de kommende år.

Og så er fundamentet for en strategisk retning på kvalitetsområdet lagt med et nyt kvalitetsinstitut [4]. En enestående chance for at udvikle og sikre synergi mellem retningslinjer, kvalitetsdatabaser og analyser af hvordan vi får mest sundhed.

En af de kommende dage offentliggøres rapporten fra Strukturkommissionen. En ny struktur vil se dagens lys, når sommeren går på hæld. Men så skal vi videre med »to do-listen« – i fællesskab. Det vil også bidrage til at fremtidssikre sundhedsvæsenet.

Referencer

1. Fremtidens speciallæge. Sundhedsstyrelsen, 2023

2. Robusthedskommissionens anbefalinger. Kommissionen for Robusthed i Sundhedsvæsnet, 2023

3. En fællesregional strategi for Grønne Hospitaler. Danske Regioner, 2023

4. Danske Regioner styrker arbejdet med kliniske retningslinjer og opretter et nyt, stærkt kvalitetsinstitut. Danske Regioner, 2024. regioner.dk/services/nyheder/2024/april/danske-regioner-styrker-arbejdet-med-kliniske-retningslinjer-og-opretter-et-nyt-staerkt-kvalitetsinstitut/ (jun 2024)