Skip to main content

Sundhedsstyrelsen fifler med MRSA-smitten

Kun nysmittede personer registreres ifølge en beslutning fra Sundhedsstyrerelsen. Derfor har vi ikke et billede af den virkelige bestand af smittebærende personer.

Kjeld Hansen, journalist og gårdejer, Klippinge
E-mail: kjeld@baeredygtighed.dk
Interessekonflikter: ingen

19. aug. 2016
7 min.

Svine-MRSA er den hastigst voksende sygdom blandt danskere, der er så ulykkelige af blive inficeret med MRSA-bakterier, der er resistente over for de fleste typer af antibiotika. Men fra 2014 til 2015 er der tilsyneladende sket et mindre fald, fra 1.280 til 1.172 nysmittede personer, og den registrering har fået landbruget til at finde de store overskrifter frem.

Faktaboks

Fakta

»MRSA-kurven er knækket« lyder postulatet i landbrugspressen, men overskriften er ikke sand. Den skyldes udelukkende, at Sundhedsstyrelsen fifler med tallene.

Kun nysmittede registreres

Sundhedsstyrelsen har valgt at registrere sygdommen som en epidemi, dvs. en hurtig og ukontrollabel udbredelse af en smitsom sygdom til et stort antal mennesker inden for et vist område og inden for en forholdsvis kort periode. Derfor registrerer man kun nysmittede personer. Alle, der tidligere har været konstateret smittebærere eller inficerede, sorteres fra, hvis de atter diagnosticeres.

Da stort set hele svineindustrien efterhånden er befolket med smittebærere, falder kurven. Men det siger intet om udviklingen i den virkelige bestand af smittebærende personer. Eller sagt på en anden måde: Når samtlige personer, der arbejder f.eks. på de 100 bornholmske svinefabrikker, er blevet testet en gang som nysmittede, vil svine-MRSA ikke længere blive registreret på øen. Så vil sygdommen ganske enkelt være udryddet på Bornholm, ifølge logikken i Sundhedsstyrelsens statistik.

Sundhedsstyrelsen må simpelthen tage sig sammen og indføre et nyt registreringssystem, der kan tegne et retvisende billede af sygdommens alarmerende udvikling.

Den ansvarlige fagchef, der redigerer statistikken, medgiver, at det forholder sig sådan: »Der var et mindre fald i CC398, hvilket dog ikke kan tages som udtryk for et fald i antallet af smittede, men mere sandsynligt skyldes, at en stadig større del af personer med direkte kontakt til svin er blevet undersøgt. Herved falder antallet af personer, der er i risiko for nysmitte. Det skal bemærkes, at der trods stagnationen med stor sandsynlighed vil være en ophobning af raske smittebærere over tid, specielt for bærere af CC398-MRSA med husdyrkontakt. Dette skyldes, at disse ikke er omfattet af MRSA-behandlingsprogrammer«, skriver fagchef Anders Rhod Larsen i Sundhedsstyrelsens EPI-nyt 8. juni 2016 [1].

Enormt smittereservoir

Svine-MRSA tegnede sig i 2015 for 39 procent af samtlige MRSA-smittede i Danmark, og det er i dag den dominerende type ud af de i alt elleve MRSA-typer, der indberettes. Imidlertid vil tallet fortsat falde, i takt med at flere og flere personer en gang har haft status som nysmittede. Sundhedsstyrelsen begår den fejl at rubricere smitten med svine-MRSA som en epidemi, der kun hærger i en forholdsvis kort periode, hvorefter den går i sig selv, som f.eks. de årlige influenzaepidemier.

Med en stående bestand på 12 mio. svin og en årsproduktion på 30 mio. svin, der næsten alle er blevet bærere af MRSA, er smittereservoiret enormt. Der er altså ikke tale om en epidemi, der klinger af eller går i sig selv. Det kan kun ske, hvis der fifles med tallene, men det vil hverken befolkningen eller svineindustrien være tjent med. Sundhedsstyrelsen må simpelthen tage sig sammen og indføre et nyt registreringssystem, der kan tegne et retvisende billede af sygdommens alarmerende udvikling.

Referencer

LITTERATUR

1. www.ssi.dk/Aktuelt/Nyhedsbreve/EPI-NYT/2016/Uge%2023%20-%202016.aspx