Skip to main content

Sundhedsvæsen og sundhedspolitik. 2. udgave

Direktør Jes Søgaard E-mail: jes@dsi.dk

16. apr. 2010
2 min.

Forfattere: Valgårda S, Krasnik AForlag: København: Munksgaard Danmark, 2010SIDER: 215Pris: 218 kr.
ISBN:
978-87-6280-928-4

BOGANMELDELSE

Bogen er skrevet til universitetsstuderende på sundhedsstudierne og sundhedsvæsenets personale. Bogen tilstræber at gøre et sammensat og mangfoldigt sundhedsvæsen lettere at gennemskue, således at læseren bliver bedre til at forstå og vurdere, hvad der foregår i væsenet. Det er ikke noget uambitiøst mål. Læsning af de 200 sider giver en større faktuel viden om sundhedsvæsenets grundlæggende institutioner - sundhedsvæsenets anatomi så at sige.

Det er en styrke, at bogen kommer så bredt omkring i sundhedsvæsenet. I den forstand er bogen en god indføring i sundhedsvæsenet. Svagheden er nogen overfladiskhed og en vis mangel på fokus. Måske er en grundig gennemgang af sundhedsøkonomiske evalueringsmodeller på 22 sider mindre vigtig for bogens formål. Mere vigtigt ville det i bogens sundhedspolitiske kontekst være at beskrive, hvorfor disse undersøgelser har så beskeden impact i Danmark.

Bogens svaghed er en nærmest leksikal informationsophobning. Når man beskriver finansieringsmodeller, kunne det illustreres af figurer, der viser, hvordan de fleste lande faktisk trækker på mange finansieringskilder (skat, socialforsikringer, privatforsikringer, out of pocket) - men med forskellig fordeling. Det vil gøre det mere levende og øge forståelsen. Beskrivelse af moderne forbrugerisme kunne krydres med statistik fra Euro Health Consumer Index 2009, hvor Danmark ligger som nr. 2 blandt 33 europæiske lande. Vi er kommet langt på det område i Danmark.

Når bogen formidler empiri skal det selvfølgeligt være korrekt! Jeg studsede dog over en tredobling af antal læger og en fordobling af antal sygeplejersker på psykiatriske sygehuse på fem år (p. 169). Det er en fejl, som skyldes, at forfatterne måler fra to forskellige statistikkilder i hhv. 2002 og 2007. Tabellerne bør have et tjek inden tredje udgave.

Bogen kan anbefales til nuværende og kommende sundhedspersoner, som ønsker en grundig indføring i sundhedsvæsenet, dets funktioner, normer og institutioner.