Skip to main content

Superspredningsbegivenheder årsag til spredning af abekopper

Det er muligt at pege på bestemte begivenheder blandt homoseksuelle mænd som årsag til den pandemiske spredning. Der har været opmærksomhed på det, og heldigvis virker de kendte COVID-19-råd på abekopper. Derfor forventes kun få tilfælde herefter.
Illustration: Lars-Ole Nejstgaard
Illustration: Lars-Ole Nejstgaard
Niels Høiby, professor, overlæge dr.med., Afdeling for Klinisk Mikrobiologi, Rigshospitalet & Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Panum Instituttet, Københavns Universitet.
29. jun. 2022
04 min

Udbruddet af abekopper i flere lande blandt unge homoseksuelle mænd har vakt opsigt og har medført en række anbefalinger fra WHO og fra Sundhedsstyrelsen, hvoriblandt sikker sex indgår. Baggrunden er imidlertid sparsomt oplyst, hvorfor information om sygdommen er nødvendig for at forklare udbredelsen og den meget begrænsede risiko for videre pandemisk spredning af abekopper. Monkeypox blev først beskrevet hos de aber, der anvendtes til poliovaccineproduktion på Statens Serum Institut (SSI), og den pandemiske spredning skyldtes enkelte superspredningsbegivenheder blandt homoseksuelle mænd.

Sygdommen monkeypox blev første gang beskrevet af forskere på SSI i en artikel fra 1959 [1]. SSI producerede poliovaccine på nyreceller fra Macacus cynomolgus-aber, som de købte hos en opdrætter i Singapore. I løbet af sommeren og efteråret 1958 opdagede man to udbrud af en ikkefatal koppelignende sygdom med pustler hos abekolonien på SSI. Begge udbrud opdagedes ret sent, således hos første sending på 150 aber (pustler hos seks aber) 51 dage efter ankomst med fly og hos anden sending på 223 aber (pustler hos 11 aber) 62 dage efter ankomst med fly. Ved omhyggelig undersøgelse fandt man ophelede hudlæsioner hos yderligere 12 aber. Af de aber, der blev undersøgt, fandtes kopper hos 20 procent henholdsvis 30 procent, og kun en lille procentdel af dyrene viste tegn på sygdom, og alle kom sig efter flere uger. Forskningen blev ledet af SSI’s senere direktør Preben von Magnus (1912-1973), der sammen med sin kone, Herdis von Magnus (1912-1992), havde været i USA og derefter havde fået poliovirusvaccineproduktion godkendt og igangsat på SSI, så vaccinekampagnen af de første fem skoleklasser i landet kunne igangsættes 1. maj 1955 på baggrund af den store polioepidemi i 1952.

I artiklen om den koppelignende infektion hos aberne viste forfatterne med elektronmikroskopi, dyrkningsforsøg på æg og dyreinfektionsforsøg, at der var tale om et poxvirus, som de kaldte monkeypox, og at det nye virus var så nært beslægtet med det humane koppevirus og kokoppevirus, at der var krydsimmunitet. De viste i artiklen fotos af de inficerede aber med tydelige koppeudslæt, og de stolede så meget på deres egen koppevaccineimmunitet, at de ikke bar beskyttelseshandsker på deres hænder, som holdt de syge aber på artiklens fotos. Ingen af aberne døde som sagt af sygdommen, men forfatterne viste, at den også kunne angribe kaniner og mus.

Abekoppevirus forekommer i Central- og Vestafrika blandt gnavere (rotter, mus, egern mv.) og har siden 1970 givet anledning til flere udbrud blandt mennesker i disse lande, men har aldrig spredt sig til de store byer, så abekoppers generelle epidemiske potentiale er beskedent, som importerede tilfælde tidligere har vist [2, 3]. Særlige forhold skal være til stede, før virus kan sprede sig pandemisk, som det nu er observeret blandt homoseksuelle mænd, hvor WHO den 20. maj indkaldte til møde, da otte europæiske lande og USA, Canada og Australien havde diagnosticeret abekopper blandt unge homoseksuelle mænd med pustler især i det genitale og orale område. Der er ifølge WHO den 8. juni diagnosticeret 1.285 tilfælde i 28 lande, hvoraf de 1.112 er i WHO’s europaområde (flest i England, Spanien, Portugal og Tyskland, det første af tre tilfælde i Danmark 23. maj) og resten over hele verden, bl.a. i ti stater i USA og i otte afrikanske lande, hvor sygdommen dog er endemisk, og smitten kommer fra gnavere [4-6]. Der er informationer om, at der er sket smitte i Antwerpen, Belgien, hvor der har været den årlige Darklands Festival 4.-9. maj 2022 og på Gran Canaria i Spanien, hvor der har været den 20. årlige Gay Pride Maspalomas 2022 Festival 5.-15. maj 2022, og i gaysaunamiljøet i Madrid, Spanien [7-9]. Der var deltagere fra mange lande heriblandt Afrika på disse festivaler, som det fremgår af fotos på deres hjemmesider, hvor man også kan se den store mængde deltagere i de foregående år, og hvordan smittemulighederne for superspredning af infektionssygdomme er til stede [7, 8]. Inkubationstiden på 5-21 dage passer med tidspunkterne for optræden af abekopper i de mange lande, hvor festivaldeltagerne er vendt tilbage. Hovedparten af smitten fra sammenkomsterne på festivalerne skulle således være forbi med pinsen, og man kan formentlig kun forvente få sekundære tilfælde herefter pga. den store opmærksomhed hos sundhedsmyndighederne, pressen og befolkningen, medmindre sygdommen også introduceres på kommende lignende festivaler. Heldigvis virker de råd, som befolkningen har fulgt under COVID-19-pandemien, også mod abekopper: afstand, afspritning, for sundhedspersonale også masker, visir/beskyttelsesbriller, handsker, overtrækskittel ved undersøgelse af formodede tilfælde. Vedrørende sikker sex er det ikke kun samlejet, der er farligt, men det er tæt samvær med en eksponeret potentielt smittefarlig person, dvs. undgå samvær med personer, der kan være smittefarlige.

Referencer

Referencer

  1. Von Magnus P, Andersen EK, Petersen KB et al. A pox-like disease in Cynomolgus monkeys. Acta Path Microbiol Scand. 1959;46(2).156-176.

  2. Anderson MG, Frenkel LD, Homann S et al. A case of severe monkeypox virus disease in an American child: emerging infections and changing professional values. Pediatr Infect Dis J. 2003;22(12):1093-6.

  3. Adler H, Gould S, Hine P et al. Clinical features and management of human monkeypox: a retrospective observational study in the UK. Lancet Infect Dis. 2022;S1473-3099(22)00228-6.

  4. www.who.int

  5. www.cdc.gov

  6. Cohen J. Monkeypox outbreak questions intensify as cases soar. Science 2022, May26, doi:10.1126/science.add1068.

  7. www.darklands.be

  8. www.gaymaspalomas.com

  9. www.travelgay.madrid.com

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen