Skip to main content

> Svar:

Overlæge, ph.d. Kurt Espersen Formand for Intensivudvalget i Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin E-mail: kurtespersen@dadlnet.dk

1. jun. 2007
2 min.

Tak til Ole Viborg for at kommentere vores artikel om kapacacitetsproblemer på danske intensivafdelinger, hvor vi også berørte betydningen af størrelsen af intensivafdelinger.

En statusartikel har et begrænset omfang. Dette betød, at der ikke har været plads til en detajleret gennemgang af alle referencerne.

I Bertolini et al´s studie [1] fandt man, at der var tre faktorer, som havde indflydelse på personaleomkostningerne på en intensivafdeling, nemlig antallet af intensivbehandlingspladser, mortaliteten og indlæggelsestiden på intensivafdeling. Jo flere behandlingspladser jo færre personaleomkostninger pr. patient relaterede sig til en bedre udnyttelse af de lægelige resurser. Det er korrekt, at der var ikke taget hensyn til case-mikset af intensivpatienter på de forskellige afdelinger. Ole Viborgs indvending kan derfor være relevant.

Der er således flere faktorer, som har betydning for den optimale størrelse af en intensivafdeling, nemlig kvalitet i behandlingen [2], patientvolumen [3], antallet af højrisikopatienter [4] og de økonomiske resurser [1]. Det er nødvendigt, at man behandler et stort antal kritisk syge patienter i en intensivafdeling for at opretholde en høj kvalitet i behandlingen. Dette er illusteret ved respiratorpatienter og højrisikopatienter (SAPS II >16).

En anden fordel ved større enheder i det kapacitetsknappe intensivområde er, at chancen for en ledig behandlingsplads til den næste kritisk syge patient er større ved en given belægningsprocent end på mindre enheder ved samme belægningsprocent. Risikoen for overbelægning og flytning af intensivpatienter mindskes.

Ved større enheder er der mulighed for at få selvstændige enheder med fasttilkyttede intensivintereserede og -uddannede læger til stede hele døgnet. Dette er en kraftig forbedring af kvaliteten af behandlingen af kritisk syge patienter.

Men for at udnytte de økonomiske resurser mest muligt og for at sikre patienterne behandlingskvalitet må de fremtidige danske intensivafdelinger være af en vis størrelse med mindst ni behandlingspladser.

I 2005 var mere end halvdelen af de danske intensivafdelingers størrelse mindre end ni behandlingspladser (egne data). Der må derfor i forbindelse med de snarlige ændringer i hospitalsvæsenet i regionerne ske en omorganisering til større intensivafdelinger samtidig med en øgning i antallet af intensivbehandlingspladser.

Referencer

  1. Bertolini G, Rossi C, Brazzi L et al. The relationship between labour cost per patient and the size of intensive care units: a multicentre prospective study. Intens Care Med 2003;29:2307-11.
  2. Miranda DR, Ryan DW, Schaufelli WB et al, red. Organization and management of intensive care: a prospective study in 12 European Countries. Berlin: Springer, 1998.
  3. Kahn JM, Goss CH, Haegerty PJ et al. Hospital volume and the outcomes of mechanical ventilation. N Engl J Med 2006;235:41-50.
  4. Iapichino G, Gattinoni L, Radrizzani D et al. Volume of activity and occupancy rate in intensive care units. Intensive Care Med 2004;30:290-7.