Skip to main content

Svar:

Formand Hans Buhl, Lægeforeningens Etiske Udvalg. E-mail: hkbuhl@dadlnet.dk

9. mar. 2007
1 min.

Jeg er ikke ansvarlig for, hvordan artikler i Ugeskriftet illustreres. Jeg har udtalt mig generelt om anvendelsen af alternative behandlinger: Enhver læge er forpligtet til at søge at dokumentere effekten af de alternative behandlinger, han måtte ønske at anvende. Evidensen for akupunktur er meget ringe. Derfor bør læger, der anvender akupunktur, søge at fremkomme med videnskabelig dokumentation og ikke kun basere anvendelsen på »klinisk empirisk grundlag«.