Skip to main content

> Svar:

Formand Jens Winther Jensen, Lægeforeningen. E-mail: dadl@dadl.dk.

2. nov. 2007
2 min.

Lægerne her gør en stor indsats under de givne rammer, og jeg har ikke på noget tidspunkt kritiseret den lægelige indsats, der ydes. Det har bestemt ikke været min hensigt at nedgøre det arbejde, som kollegerne gør på de små sygehuse.

Jeg har derimod kritiseret politikerne for, at de forsøger at fremstille det, som om at nærhed er en kvalitet i sig selv, og at det giver tryghed. Jeg har påpeget, at de små sygehuse naturligvis ikke kan have alle de specialister, der kan være behov for ved alvorlige ulykker eller sygdom. Det, som nogle ålborgensiske læger har kaldt for livsfarlig romantik.

Jeg har derfor støttet Sundhedsstyrelsens anbefalinger af at flytte sammen på færre og større enheder, hvor der dels er alle de specialer, som en akutmodtagelse har brug for, samtidig med at der gennemføres flere behandlinger for at få »øvelse gør mester«-effekten. Det kan også skabe faglige miljøer, der bedre kan tiltrække kvalificerede medarbejdere og, hvor mulighederne for forskning og uddannelse er bedre.

Det kan naturligvis ikke undgå at få nogle konsekvenser for kolleger, at funktionerne flyttes. Hele foreningen vil gøre vores yderste for at hjælpe de kolleger, der kommer i klemme af denne grund.

Jeg har derfor sammen med FAS-formand Poul Jaszczak inviteret sygehuslægerne til et møde, hvor vi meget gerne vil have uddybet deres opfattelse af forholdene.