Skip to main content

> Svar:

♠ Læge Gitte Rønde Center for Rett Syndrom, Kennedy Centret, Hellerup, E-mail: gitte@roende.orgOverlæge Susanne Blichfeldt Pædiatrisk Afdeling, Glostrup Hospital

20. jun. 2008
3 min.

Vi takker for Erik Grønbæks interesse for vores artikel. Erik Grønbæk stiller spørgsmålet, om børn med commotio cerebri skal behandles ens ved henvendelse til et sygehus. Behandlingen vil altid bero på en lægelig vurdering ud fra anamnesen og de symptomer, børnene har. Om der er tale om en forbigående tilstand, kan ikke altid afgøres ved modtagelsen, men må afhænge af observation. Netop fordi det kan være svært at observere mindre børn, kan det være en fordel med ensartede vejledninger, der kan være baseret på en konsensus, indtil en videnskabelig evidens foreligger. Der er udarbejdet anbefalinger i regi af American Academy of Pediatrics [1] suppleret med anbefalinger for børn under to år fra et pædiatrisk ekspertpanel [2].

Følger efter commotio cerebri er omdiskuteret [3-5]. Ud over hovedpine kan børn i længere tid være plaget af øget træthed og koncentrationsbesvær, og det er vores indtryk, at man ikke altid er opmærksom på, at disse symptomer kan skyldes et tidligere hovedtraume. Ætiologien til postkommotionel hovedpine kan være svær at belyse. Det kan ikke udelukkes, at der i enkelte tilfælde kan være tale om projicerede smerter. Erik Grønbæk spørger, om funktionsundersøgelse af cervikal columna med røntgen er beskrevet i de gængse afdelingsinstrukser. Vi har ikke i vores opgørelse specifikt bedt om at se afdelingernes instrukser, men nogle har sendt os instrukser, hvori der anbefales røntgenoptagelse af cervikal columna og forebyggende halskrave ved nakkesmerter.

Vi kan ikke svare på spørgsmålet om, hvor stor en procentdel af patienterne med commotio cerebri, der ved indlæggelsen har erkendte, direkte slagfølger på hovedet, da dette spørgsmål ikke er en del af vores undersøgelse. Vi er enige i, at klinisk undersøgelse med inspektion og palpation af kraniet må være rutine ved vurderingen af patienter med commotio cerebri.

På baggrund af vores erfaring fra arbejdet på flere danske børneafdelinger, hvor børn indlægges akut til observation for commotio cerebri, og hvortil børn også henvises til undersøgelse for sequelae til hovedtraumer, mener vi, at disse børn er bedst tjent med, at der er faste procedurer for observation og indlæggelsestid, og at man er opmærksom på at tilbyde en opfølgende ambulant kontakt.

Referencer

  1. American Academy of Pediatrics. The management of minor closed head injury in children. Pediatrics 1999;104:1407-15.
  2. Schutzman SA, Barnes P, Duhaime AC et al. Evaluation and management of children younger than two years old with apparently minor head trauma: proposed guidelines. Pediatrics 2001;107:983-93.
  3. Pinner M, Børgesen S, Jensen R et al. Konsensusrapport om commotio cerebri og det postcommotionelle syndrom. Stouby: Videnscenter for Hjerneskade, 2002:1-82.
  4. Ponsford J, Willmott C, Rothwell A et al. Impact of early intervention on outcome after mild traumatic brain injury in children. Pediatrics 2001;108:1297-303.
  5. Hawley CA, Ward AB, Magnay AR et al. Outcomes following head injury: a population study. J Neurol Nerurosurg Psychiatry 2004;75:737-42.