Skip to main content

> Svar:

Professor Hans Keiding, Økonomisk Institut, Københavns Universitet. E-mail: hans.keiding@pop.oko.ku.dk

15. sep. 2008
1 min.

En økonomisk vurdering af et lægemiddel vil i langt de fleste tilfælde indeholde en fremskrivning, og den får dermed en hypotetisk karakter. Det gælder naturligvis også den foreliggende sundhedsøkonomiske analyse af ezetemibe, og det er der redegjort for i artiklens afsnit om materiale og metoder og i ledsagende figurer. Det er derfor ikke dækkende at fremstille det som »glemt« af forfatterne.

Interessekonflikter: Hans Keiding har modtaget honorar af MSD Danmark for udarbejdelse af originalartikel »Omkostningseffektivitet i det danske sundhedsvæsen ved ezetimibe-koadministration med simvastatin«.