Skip to main content

> Svar:

Speciallæge Svend Erik Børgesen, Center for Rygkirurgi A/S, Hellerup. E-mail: boergesen@dadlnet.dk

6. mar. 2009
2 min.

Det må forventes, at en professor i reumatologi, der er ansat som rygekspert med specialeområde i rygudredning, er bekendt med den seneste litteratur om behandlingsresultater for rygsygdomme. Effekten af operativ behandling for lumbal spinalstenose er veldokumenteret, den er signifikant bedre end anden behandling, og effekten holder sig også efter to års observation [1-3]. Komplikationerne i forbindelse med kirurgisk behandling er få, med en - for behandlingsresultatet ubetydelig - durarift som den hyppigst forekommende. Postoperative hæmatomer er sjældne og fører sjældent til blivende symptomer. Effekten af ikkekirurgisk behandling er stadig udokumenteret.

Antallet af patienter, der opereres for lumbal spinalstenose, er stigende. Der er flere årsager til dette: Større opmærksomhed på diagnosen, bedre muligheder for behandling, et øget antal ældre og lettere adgang til magnetisk resonans-skanning har alt sammen medvirket til stigningen. Den kan dokumenteres for patienter, der er behandlet i offentligt regi eller henvist fra offentligt sygehusvæsen, og det må forventes, at der er en tilsvarende stigning i antallet af patienter, der udelukkende er behandlet i privat regi. Selvom operationshyppigheden måske ikke skal være på det høje, amerikanske niveau, i visse områder over 100 operationer pr. 100.000 indbyggere pr. år [4], vil den utvivlsomt også i de kommende år tiltage i Danmark.

Når Claus Manniche fremsætter beskyldninger om, at der foretages unødvendige operationer, må grunden således være en anden end rent faglig. Også Claus Manniche må kunne forstå, at det ikke mindst for privathospitaler er vigtigt, at den udførte behandling er effektiv og varig; kun på denne baggrund kan privathospitalernes fremtid sikres. Antydningen af, at patienter behandles mod bedre vidende og for vindings skyld, er helt uacceptabel og leder tanken hen på helt andre motiver for »korstoget«.

Det ville være ønskeligt, om Dansk Reumatologisk Selskab ville træde frem med en undsigelse af Claus Manniches utilstedelige holdning til behandling af rygpatienter. Den hjælper hverken patienterne eller de mange, der til daglig behandler rygpatienter.

Interessekonflikt: Svend Erik Børgesen er speciallæge ved Center for Rygkirurgi A/S

Referencer

  1. Atlas SJ, Keller RB, Robson D et al. Surgical and nonsurgical management of lumbar spinal stenosis: four-year outcomes from the Maine lumbar spine study. Spine 2000;25:556-62.
  2. Weinstein JN, Tosteson TD, Lurie JD et al. Surgical versus nonsurgical therapy for lumbar spinal stenosis. N Engl J Med 2008;358;794-810.
  3. Malmivaara A, Statis P, Heliovaara M et al. Surgical or nonoperative treatment for lumbar spinal stenosis? A randomized controlled trial. Spine 2007;32:1-8.
  4. Ciol MA, Deyo RA, Howell E et al. An assessment of surgery for spinal stenosis: time trends, geographic variations, complications, and reoperations. J Am Geriatr Soc 1996;44:285-90.