Skip to main content

> Svar:

Professor Jacob Rosenberg, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling D, Gentofte Hospital. E-mail: jaro@geh.regionh.dk 1. reservelæge Thomas Harvald, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling D, Gentofte Hospital. Professor Eva Haglind, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

30. nov. 2007
2 min.

Adskillige steder i Danmark og udlandet har man implementeret den laparoskopiske colonkirurgi, og flere steder er man godt i gang med også at operere for cancer recti laparoskopisk, en procedure der teknisk ofte er betydeligt mere krævende.

Der er evidens for, at laparoskopisk operation for coloncancer onkologisk set er den åbne operation ligeværdig. Dette er ikke vist endnu for rectumcancer, og formålet med at publicere en gennemgang af et Cochrane-review om emnet var netop at påpege denne problematik, så man ikke ukritisk kaster sig ud i laparoskopisk operation for rectumcancer, før den onkologiske kvalitet af behandlingen er afklaret i randomiserede studier. Overvejelser om implementering af behandlingsprincipper i accelerererede patientforløb må nødvendigvis komme i anden række, selv om vi i vores artikel har påpeget, at dette mangler i de publicerede studier.

Laparoskopisk operation dybt i det lille bækken kan være yderst vanskelig og hos visse patienter direkte umulig. For at minimere risikoen for specielt lokalrecidiv er det særdeles vigtigt, at den mesorektale fascie bevares intakt, og at afstand til den anale resektionsrand og sideresektionsrand er størst mulig. Man kan frygte, at implementeringen af den laparoskopiske teknik ikke honorerer den optimale cancerkirurgi, og at teknikken derfor om nogle år vil vise sig at blive belastet af en for høj lokalrecidivfrekvens. Selv om det er oppe i tiden, tror vi dog ikke på, at et samlet behandlingsprogram med principperne for accelererede patientforløb vil ændre på frekvensen af lokalrecidiv, som må være afhængig af den kirurgiske teknik snarere end regimener for mobilisering, patientinformation etc.

På den baggrund opfordres danske rectumkirurger i artiklen til at deltage i det europæiske COLOR II-studie. For at indgå i dette studie skal man certificeres, og studiet giver endvidere en god monitorering af det operative resultat, dvs. en kvalitetssikring, samtidig med at vi får afklaret det vigtigste spørgsmål om, hvorvidt den onkologiske behandlingskvalitet er anderledes end for den tilsvarende åbne operation.

Det »accelererede forløb« kan næppe overvurderes, og der må stilles store forventninger til kombinationen af laparoskopisk teknik og fast track, specielt ved en så belastende operation som TME.

Men det er en anden historie!