Skip to main content

Der er absolutte eksklusionskriterier for organdonation, men hertil hører ikke en bestemt aldersgrænse.

For eksempel er patienter med svære infektioner som sepsis, hepatitis, hiv-infektion og tidligere eller nuværende malign sygdom uegnede som donorer.

Hvad angår de enkelte organer, er der forskellige og kun relative aldersgrænser. Personer over 65 år anvendes sjældent som hjertedonorer. Lunger anvendes fra donorer op til 65-70 år. Lever og nyrer kan i visse tilfælde anvendes fra afdøde på 75 år eller mere. Der er desuden et udækket behov for hud og corneae, hvor alder ikke er afgørende.

Den afdødes nuværende og tidligere sygehistorie og undersøgelsesresultater samt livsstilsoplysninger (tobaks- og alkoholforbrug) er naturligvis af betydning for, hvilke organer man vil bruge.

Sammenfattende kan man sige, at »høj« alder i sig selv ikke udelukker organdonation, så alle aldersklasser bør tage stilling.